Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.2.8.2022 Dostawa oleju opałowego do kotłowni c.o. oraz paliwa i AdBlue do samochodów Nadleśnictwa Chmielnik

Przetargi Nadleśnictwo Chmielnik
Nadleśnictwo Chmielnik
Deadlines:
Published : 26-07-2022 12:06:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : 08-08-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ .pdf pdf 514.54 2022-07-26 12:06:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.94 2022-07-26 12:06:00 Proceeding
załaczniki.zip zip 764.02 2022-07-26 12:06:00 Proceeding
INFORMACJA dla Wykonawców nr 1-1.pdf pdf 126.63 2022-08-02 15:40:18 Public message
2022_BZP 00287863_01.pdf pdf 39.21 2022-08-02 15:41:06 Public message
INFORMACJA dla Wykonawców nr 2.pdf pdf 212.73 2022-08-03 15:48:28 Public message
załącznik_nr_1b_Wzór umowy- część 2- modyfikacja z dnia 03.08.2022.docx docx 111.47 2022-08-03 15:49:11 Public message
INFORMACJA dla Wykonawców nr 3.pdf pdf 197.5 2022-08-04 15:34:35 Public message
załącznik_nr_1b_Wzór umowy- część 2- modyfikacja z dnia 04.08.2022-1.docx docx 115.58 2022-08-04 15:35:23 Public message
INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.pdf pdf 125.07 2022-08-08 09:37:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 123.08 2022-08-08 13:19:21 Public message
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na część 1.pdf pdf 126.45 2022-08-17 13:24:01 Public message

Announcements

2022-08-17 13:24 Przetargi Nadleśnictwo Chmielnik Informacja o unieważnieniu postępowania na cz. I

INFORMACJA O UNIEWAŻ [...].pdf

2022-08-08 13:19 Przetargi Nadleśnictwo Chmielnik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-08 09:37 Przetargi Nadleśnictwo Chmielnik INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O KWOCIE, [...].pdf

2022-08-04 15:35 Przetargi Nadleśnictwo Chmielnik załącznik_nr_1b_Wzór umowy- część 2- modyfikacja z dnia 04.08.2022-1

załącznik_nr_1b_Wzór [...].docx

2022-08-04 15:34 Przetargi Nadleśnictwo Chmielnik Informacja dla Wykonawców nr 3

INFORMACJA dla Wykon [...].pdf

2022-08-03 15:49 Przetargi Nadleśnictwo Chmielnik załącznik_nr_1b_Wzór umowy- część 2- modyfikacja z dnia 03.08.2022

załącznik_nr_1b_Wzór [...].docx

2022-08-03 15:48 Przetargi Nadleśnictwo Chmielnik Informacja dla Wykonawców nr 2

INFORMACJA dla Wykon [...].pdf

2022-08-02 15:41 Przetargi Nadleśnictwo Chmielnik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

2022_BZP 00287863_01 [...].pdf

2022-08-02 15:40 Przetargi Nadleśnictwo Chmielnik INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

INFORMACJA dla Wykon [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 292