Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Szklenie i mocowanie blach na silosach Stacji Przesypowej Cementu w Ścinawie.

Anna Dudka Kalinowska
Górażdże Department: Centrala: Górażdże Cement S.A., KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł
Deadlines:
Published : 26-07-2022 11:55:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie o ofertę - RFQ
Type: Service

Requirements and specifications

OPIS WYMAGAŃ

Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza  Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu na wykonanie usługi jak w temacie - zgodnie z załączoną specyfikacją. Wymagane odbycie wizji lokalnej.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

  • Bartosz Gorajski, tel. 695 056 227, bartosz.gorajski@gorazdze.pl – w sprawach merytorycznych

  • Anna Dudka-Kalinowska, tel. 77 777 8721, anna.dudka@gorazdze.pl– w sprawach handlowych

Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement: 

  1. Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.

  2. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A

  3. Kodeks Etyczny Dostawców

  4. Ogólne warunki zakupów 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OWZ_GC.pdf pdf 282.68 2022-07-26 11:55:00 Proceeding
ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf pdf 10291.87 2022-07-26 11:55:00 Proceeding
BHP-wymagania GC dla wykonawców.pdf pdf 181.73 2022-07-26 11:55:00 Proceeding
BHP-wymagania GC dla dostawców odbiorców.pdf pdf 228.79 2022-07-26 11:55:00 Proceeding
Kodeks Etyczny _Listopad 2020.asd.pdf pdf 110.05 2022-07-26 11:55:00 Proceeding
Szklenie i mocowania blach na silosach - SPC Ścinawa.docx docx 3167.49 2022-07-26 11:55:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Szklenie i mocowanie blach na silosach zgodnie ze specyfikacją w załączniku

Szklenie i mocowania [...].docx

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6832 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych - Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
3 Termin realizacji - do 30.10.2022 - proszę potwierdzić (0)
4 Referencje 15% Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych Attachment required (0)
5 Gwarancje 20% proszę podać długość gwarancji na wykonane prace (0)
6 Wizja lokalna - proszę podać datę odbycia wizji lokalnej (0)
7 Termin płatności 5% proszę podać termin miedzy 30 a 60 dni (0)
Unlock the form

The number of page views: 261