Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IM.271.19.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Południowo Zachodniego Klastra Energii”

Zamówienia Publiczne
Gmina Miejska Zawidów
Deadlines:
Published : 26-07-2022 11:16:00
Placing offers : 03-08-2022 08:00:00
Offers opening : 03-08-2022 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


Zapraszamy do złożenia oferty na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Południowo Zachodniego Klastra Energii”, które obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w czterech obiektach na terenie Gminy Miejskiej Zawidów.


Dokumenty dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w załączniku do postępowania.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 75 77 88 282 wew. 114

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 148.09 2022-07-26 11:16:00 Proceeding
zal_1_Formularz_ofertowy.docx docx 325.89 2022-07-26 11:16:00 Proceeding
zal_2_Wykaz_uslug.docx docx 256.49 2022-07-26 11:16:00 Proceeding
zal_3_Wykaz osób.docx docx 256.73 2022-07-26 11:16:00 Proceeding
Zaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdf pdf 288.7 2022-07-26 11:16:00 Proceeding
Wzor_umowy_z_Inspektorem.pdf pdf 252 2022-07-26 11:16:00 Proceeding
OPZ_-_zalacznik_do_umowy.pdf pdf 177.96 2022-07-26 11:16:00 Proceeding
informacja_z_otwarcia.pdf pdf 23.25 2022-08-03 08:54:32 Public message

Announcements

2022-08-03 09:37 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na to, iż cena oferty najkorzystniejszej złożonej w terminie przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zadania.
2022-08-03 08:54 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja_z_otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Nadzór cz. A A (budynek Przedszkola Publicznego, ul. Parkowa 2) 1 pc. - (0)
2 Nadzór cz. B B (budynek Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 4) 1 pc. - (0)
3 Nadzór cz. C C (budynek oczyszczalni ścieków, ul. Lubelska) 1 pc. - (0)
4 Nadzór cz. D D (teren przy stacji uzdatniania wody, ul. Dworcowa 4) 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 461