Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PR/351-59/2022 TP/U/S Organizacja dwóch jednodniowych konferencji – 2 części

Deadlines:
Published : 26-07-2022 10:15:00
Placing offers : 04-08-2022 10:00:00
Offers opening : 04-08-2022 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01a Zał. nr 1a. OPZ cz. 1 25.07.2022.pdf pdf 576.82 2022-07-26 10:15:00 Proceeding
01b Zał. nr 1b. OPZ cz. 2. 25.07.2022.pdf pdf 578.77 2022-07-26 10:15:00 Proceeding
02a Zał. nr 2a. Umowa cz. 1.pdf pdf 500.05 2022-07-26 10:15:00 Proceeding
02b Zał. nr 2b. Umowa cz. 2.pdf pdf 701.97 2022-07-26 10:15:00 Proceeding
04 Zał. nr 4. Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 31.72 2022-07-26 10:15:00 Proceeding
05 Zał. nr 5. Informacja dotycząca zrealizowanych usług.docx docx 22.53 2022-07-26 10:15:00 Proceeding
06 Zał. nr 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 36.64 2022-07-26 10:15:00 Proceeding
08a - Zał. nr 8a Zobowiązanie (podmiot trzeci) Cz. 1.docx docx 29.91 2022-07-26 10:15:00 Proceeding
08b - Zał. nr 8b Zobowiązanie (podmiot trzeci) Cz. 2.docx docx 29.9 2022-07-26 10:15:00 Proceeding
09 Zał. nr 9. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 16.35 2022-07-26 10:15:00 Proceeding
10 Ogłoszenie 2022-BZP 00276624-01.pdf pdf 148.75 2022-07-26 10:15:00 Proceeding
00 SWZ 351-59-2022 ZMIANA 2022-08-02.pdf pdf 991.24 2022-08-02 09:11:48 Proceeding
07a Zał. nr 7a Wykaz dodatkowe punkty Cz. 1 2022-08-01 MODYFIKACJA.docx docx 24.15 2022-08-02 09:11:48 Proceeding
07b Zał. nr 7b Wykaz dodatkowe punkty Cz. 2 2022-08-01 MODYFIKACJA.docx docx 24.4 2022-08-02 09:11:48 Proceeding
11 Ogłoszenie nr 2022-BZP 00286776-01 z 2022-08-02.pdf pdf 35.8 2022-08-02 09:11:48 Proceeding
03 Zał. nr 3. Formularz ofertowy 2022-08-01 MODYFIKACJA.docx docx 41 2022-08-02 09:12:20 Criterion
2022-07-29 Odpowiedź na pytania 351-59-2022-U.pdf pdf 467.21 2022-07-29 13:11:22 Public message
2022-08-02 Odpowiedź na pytania 351-59-2022-U.pdf pdf 785.21 2022-08-02 09:34:32 Public message
2022-08-04 Informacja o przeznaczonej kwocie 351-59-2022.pdf pdf 469.69 2022-08-04 10:04:44 Public message
2022-08-04 Informacja z otwarcia ofert 351-59-2022.pdf pdf 489.64 2022-08-04 12:52:03 Public message
2022-08-11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-59-2022.pdf pdf 512.4 2022-08-11 10:05:39 Public message

Announcements

2022-08-11 10:05 Piotr Ratajczyk Szanowni Państwo

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2022-08-11 Informacj [...].pdf

2022-08-04 12:52 Piotr Ratajczyk Szanowni Państwo, Zamawiający w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert.

2022-08-04 Informacj [...].pdf

2022-08-04 10:04 Piotr Ratajczyk Warszawa, 4 sierpnia 2022 r.
MCPS-ZP/PR/351-59/2022 TP/U/S
INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Organizacja dwóch jednodniowych konferencji – 2 części” (ID 643952)
(nr referencyjny postępowania: MCPS-ZP/PR/351-59/2022 TP/U/S).

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwoty:
Część 1 - Zorganizowanie jednodniowej konferencji poświęconej tematyce alienacji rodzicielskiej w rodzinie dla 120 uczestników: 123 678,00 zł brutto, (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych gross 00/100)
Część 2 - Zorganizowanie jednodniowej konferencji poświęconej tematyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dla 120 uczestników.123 751,00 zł brutto, (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych gross 00/100)

2022-08-04 Informacj [...].pdf

2022-08-02 09:34 Piotr Ratajczyk Warszawa, 2 sierpnia 2022 r. nr referencyjny postępowania - MCPS.ZP/PR/351-59/2022 TP/U ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w: TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI, na usługę „Organizacja dwóch jednodniowych konferencji – 2 części” Działając na podstawie art. 284 ust. 6, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje o zadanych pytaniach do treści SWZ. Poniżej Zamawiający przekazuje wyjaśnienia: PYTANIE NR 2: „(…) Proszę o jednoznaczną informacją czy ma być wskazać odległość od Dworca Czy od siedziby Mazowieckiego centrum Polityki Społecznej.” ODPOWIEDŹ NR 2: Odpowiedź na pytanie: Zamawiający informuje, że odległość ma zostać wskazana od siedziby Zamawiającego, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa (wg wskazań Google Maps dla drogi pokonywanej samochodem) PYTANIE NR 3: „Kolejne pytanie dotyczy załącznika nr 7a i 7b tytuł tablelki to :Trenera szkoleń warsztatowych w zakresie CUS, zamówienie dotyczy konferencji i wskazania moderatora konferencji. Czy te załącznik są poprawne?” ODPOWIEDŹ NR 3: Z załącznika usunięto wiesz zawierający zapis „Trenera szkoleń warsztatowych w zakresie CUS” Prawidłowy załącznik został umieszczony na stronie postępowania. Mając na uwadze powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp czyniąc jednocześnie zadość przepisowi art. 286 ust. 7 Pzp zmienia treść SWZ w następujący sposób: TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SWZ (Formularz oferty) PRZED ZMIANĄ: 6 Oświadczamy, iż, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ hotel/ośrodek/obiekt znajduje się w odległości ………. kilometrów od Dworca Centralnego w Warszawie (wg wskazań Google Maps dla drogi pokonywanej samochodem) (Adres hotelu/ośrodka/obiektu)……………………………………………………….. TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SWZ (Formularz oferty) PO ZMIANIE: 6 Oświadczamy, iż, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ hotel/ośrodek/obiekt znajduje się w odległości ………. kilometrów od siedziby Zamawiającego, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa (wg wskazań Google Maps dla drogi pokonywanej samochodem) (Adres hotelu/ośrodka/obiektu)……………………………………………………….. TREŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW NR 7a-7b DO SWZ (Informacja dotycząca doświadczenia prowadzącego/moderatora eventów i wydarzeń kulturalnych. Wykaz składany w celu uzyskania dodatkowych punktów) PRZED ZMIANĄ: W tabeli znajdował się wiersz: Trenera szkoleń warsztatowych w zakresie CUS TREŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW NR 7a-7b DO SWZ (Informacja dotycząca doświadczenia prowadzącego/moderatora eventów i wydarzeń kulturalnych. Wykaz składany w celu uzyskania dodatkowych punktów) PO ZMIANIE: Z tabeli usunięto wiersz: Trenera szkoleń warsztatowych w zakresie CUS Jednocześnie Zamawiający informuje, że mając na uwadze treść przepisu art. 286 ust. 3 Pzp, termin składania i otwarcia ofert oraz związania jej treścią ulega przesunięciu w następujący sposób: Termin składania ofert – 04 sierpnia 2022 r. godz. 10.00 Termin otwarcia ofert – 04 sierpnia 2022 r godz. 11.00 Termin związania treścią oferty – 02 września 2022

2022-08-02 Odpowiedź [...].pdf

2022-08-02 09:19 Piotr Ratajczyk The message was withdrawn by the Buyer.
2022-07-29 13:11 Piotr Ratajczyk Warszawa, 29 lipca 2022 r.

nr referencyjny postępowania - MCPS.ZP/PR/351-59/2022 TP/U


ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW


Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w: TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI, na usługę „Organizacja dwóch jednodniowych konferencji – 2 części”
Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy:

PYTANIE NR 1:
„(…) zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, czy wartość zamówienia dotyczącego postępowania: MCPS.ZP/PR/351-59/2022 TP/U/S Organizacja dwóch jednodniowych konferencji – 2 części, jest podana w kwotach netto, czy brutto? Uprzejmie proszę o odpowiedź”.

ODPOWIEDŹ NR 1:

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający informuje, że zgodnie art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, dlatego podane w ogłoszeniu o zamówieniu usługi, kwoty są kwotami NETTO.

2022-07-29 Odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

03 Zał. nr 3. Formul [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 593