Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PNO/07/2022 Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim – ogrzewanie gazowe w podziale na 2 części.

Deadlines:
Published : 22-07-2022 15:02:00
Placing offers : 08-08-2022 08:55:00
Offers opening : 08-08-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_PNO.07.2022.docx docx 74.48 2022-07-22 15:02:00 Proceeding
Zał nr 1_Formularz oferty.docx docx 30.66 2022-07-22 15:02:00 Proceeding
Zał nr 2_Zobowiązanie podmiotu udostępniającego.docx docx 22 2022-07-22 15:02:00 Proceeding
Zał nr 3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.docx docx 30.47 2022-07-22 15:02:00 Proceeding
Zał nr 4_Wykaz robót budowlanych.docx docx 24.24 2022-07-22 15:02:00 Proceeding
Zał nr 5_Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx docx 22.93 2022-07-22 15:02:00 Proceeding
Zał nr 6_Wzór umowy.docx docx 46.21 2022-07-22 15:02:00 Proceeding
Zał nr 7_Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.docx docx 22.81 2022-07-22 15:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.38 2022-07-22 15:02:00 Proceeding
Partyzancka 16.zip zip 5861.52 2022-07-22 15:02:00 Proceeding
Raszkowska 30.zip zip 4135.97 2022-07-22 15:02:00 Proceeding
Raszkowska 45.zip zip 7969.92 2022-07-22 15:02:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 50.03 2022-08-08 14:57:56 Public message
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 23.01 2022-08-11 13:20:03 Public message

Announcements

2022-08-11 13:20 Magdalena Decker Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powiadomienie o wybo [...].docx

2022-08-11 13:15 Magdalena Decker The message was withdrawn by the Buyer.
2022-08-08 14:57 Magdalena Decker Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-08 08:55 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
- dla części nr 1 - 200 000,00 PLN,
- dla części nr 2 - 250 000,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 374