Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MZD.263.19.2022.I3 Budowa ciągu pieszo – jezdnego w ulicy Poziomkowej w Ostrowie Wielkopolskim

Deadlines:
Published : 22-07-2022 14:28:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : 08-08-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja załaczniki od 9 do 14.7z 7z 7338.28 2022-07-22 14:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.76 2022-07-22 14:28:00 Proceeding
SWZ.doc doc 230.5 2022-07-22 14:28:00 Proceeding
Załaczniki od 1 do 8.zip zip 160.37 2022-07-22 14:28:00 Proceeding
Opis techniczny NOWY - zał. nr 10.pdf pdf 1293.59 2022-07-28 11:14:37 Public message
Zmiana załącznikia - dokumentacja .doc doc 71.5 2022-07-28 11:14:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 32.77 2022-08-08 12:03:58 Public message

Announcements

2022-08-08 12:03 Joanna Tomaszewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-08-08 09:00 Buyer message zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę - 250.000,00 zł
2022-07-28 11:14 Joanna Tomaszewska Zmiana załącznika nr 10 w dokumentacji.

Opis techniczny NOWY [...].pdf

Zmiana załącznikia - [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 473