Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP 12/2022 Przystosowanie pomieszczeń na oddziale psychiatrii ogólnej B i C z przeznaczeniem na separatki dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia Covid-19 II postępowanie

Deadlines:
Published : 22-07-2022 14:15:00
Placing offers : 08-08-2022 10:00:00
Offers opening : 08-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 08da6bd3-f1c9-f4ea-c34e-1f000f17fa6e.pdf pdf 93.57 2022-07-22 14:15:00 Proceeding
przedmiar - izolatki B i C.pdf pdf 90.17 2022-07-22 14:15:00 Proceeding
szkic - izolatki.pdf pdf 1359.23 2022-07-22 14:15:00 Proceeding
STWIOR-izolatki B i C.pdf pdf 92.76 2022-07-22 14:15:00 Proceeding
SWZ - izolatki B i C II postępowanie.pdf pdf 774.64 2022-07-22 14:15:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ TP 12-2022 projekt umowy.docx docx 36.17 2022-07-22 14:15:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ TP 12-2022 oświadczenie.docx docx 21.69 2022-07-22 14:15:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ TP 12-2022.docx docx 43.33 2022-07-22 14:15:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ TP 12-2022 formularz ofertowy.docx docx 52.39 2022-07-22 14:15:00 Proceeding
zał. nr 5 SWZ TP 12-2022 RODO.docx docx 27.36 2022-07-22 14:15:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #642100.docx docx 40.35 2022-08-08 11:12:19 Public message
Informacja o wyborze oferty TP 12-2022.rtf rtf 96.99 2022-09-09 12:27:24 Public message
ogłoszenie oo wyniku postępowania 08da9d5d-c9fa-d1c4-b681-30001110768.pdf pdf 61.43 2022-09-23 14:33:37 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację.docx docx 20.59 2022-08-08 10:00:00 Public message

Announcements

2022-09-23 14:33 Alina Mientus Informacja o zawarciu umowy.

ogłoszenie oo wyniku [...].pdf

2022-09-09 12:27 Alina Mientus Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].rtf

2022-08-08 11:12 Alina Mientus Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-08-08 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 378