Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/020/22 Opracowanie wieloetapowej wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego przez zespół projektantów w czasie realizacji prac budowlanych dla zadania: przebudowa strefy po banku na parterze i 1 piętrze budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Deadlines:
Published : 15-07-2022 15:19:00
Placing offers : 08-08-2022 08:00:00
Offers opening : 08-08-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-06-09_ZAŁĄCZNIK_B_RYS1_parter.pdf pdf 232.46 2022-07-15 15:19:00 Proceeding
2022-06-09_ZAŁĄCZNIK_B_RYS2_piętro.pdf pdf 211.51 2022-07-15 15:19:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 98.57 2022-07-15 15:19:00 Proceeding
SWZ ZP 020 22 Dokumentacja projektowa.docx docx 114.33 2022-07-15 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - projektowane postanowienia umowy.docx docx 2086.68 2022-07-15 15:19:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK_8A_harmonogram podstawowy (231dni).xlsx xlsx 16.06 2022-07-15 15:19:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK_8B_harmonogram (symulacja skrócenia terminu o 60dni do 171dni).xlsx xlsx 15.92 2022-07-15 15:19:00 Proceeding
ZP 022 22 Zmiana terminu składania ofert.docx docx 53.77 2022-07-28 13:52:20 Public message
ZP 020 22 Odpowiedzi na pytania I.docx docx 62.76 2022-08-02 15:22:01 Public message
2022-08-01_ZAŁĄCZNIK_8A_harmonogram podstawowy (250dni)_v2.xlsx xlsx 16.22 2022-08-02 15:22:01 Public message
2022-08-01_ZAŁĄCZNIK_8B_harmonogram (symulacja skrócenia terminu o 60dni do 190dni)_v2.xlsx xlsx 16.11 2022-08-02 15:22:01 Public message
Ekspertyza ppoż 2015.zip zip 13481.32 2022-08-02 15:22:01 Public message
Ekspertyza ppoż 2021 (strefa banku).zip zip 6496.24 2022-08-02 15:22:01 Public message
Wytyczne techniczne wymiany wpustów 2021.zip zip 801.67 2022-08-02 15:22:01 Public message
ZP-020-22 Info z otwarcia.doc doc 2054 2022-08-08 10:16:01 Public message

Announcements

2022-08-08 10:16 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

ZP-020-22 Info z otw [...].doc

2022-08-08 08:00 Buyer message 209 100,00 zł brutto
2022-08-02 15:22 Zamówienia Publiczne Zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania

ZP 020 22 Odpowiedzi [...].docx

2022-08-01_ZAŁĄCZNIK [...].xlsx

2022-08-01_ZAŁĄCZNIK [...].xlsx

Ekspertyza ppoż 2015 [...].zip

Ekspertyza ppoż 2021 [...].zip

Wytyczne techniczne [...].zip

2022-08-02 15:13 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2022-07-28 13:52 Zamówienia Publiczne Zmiana terminu składania ofert

ZP 022 22 Zmiana ter [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 701