Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZOZ 1/2022 Dostawa aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim
Gmina Konstantynów Łódzki
Deadlines:
Published : 15-07-2022 14:07:00
Placing offers : 27-07-2022 12:00:00
Offers opening : 27-07-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0025806101 z dnia 2022-07-15.pdf pdf 125.86 2022-07-15 14:07:00 Proceeding
SWZ Zakup aparatu RTG dla SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim.pdf pdf 389.24 2022-07-15 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu wymogów.docx docx 40.53 2022-07-15 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 42.34 2022-07-15 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 40.79 2022-07-15 14:07:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ z dn. 20.07.2022 r.pdf pdf 126.09 2022-07-20 14:23:08 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ z dn. 21.07.2022 r.pdf pdf 145.7 2022-07-21 15:44:58 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dn. 22.07.2022 r.pdf pdf 261.61 2022-07-22 12:26:35 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty zm. w dn. 22.07.2022 r..docx docx 47.05 2022-07-22 12:26:35 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Zestawienie parametrów zm. w dn. 22.07.2022 r..docx docx 54.94 2022-07-22 12:26:35 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy t.j. z dn. 22.07.2022 r.pdf pdf 320.03 2022-07-22 12:26:35 Public message
Ogłoszenie nr 2022BZP 0027268501 z dnia 2022-07-22 o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 43.28 2022-07-22 12:44:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.07.2022 r.pdf pdf 117.99 2022-07-27 12:34:24 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 28.07.2022 r. na stronę.pdf pdf 129.66 2022-07-28 13:26:16 Public message

Announcements

2022-07-28 13:26 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 28.07.2022 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-27 12:34 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.07.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-27 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 260 000,00 zł brutto.
2022-07-22 12:44 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim Ogłoszenie nr 2022BZP 0027268501 z dnia 2022-07-22 o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 2022BZ [...].pdf

2022-07-22 12:26 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dn. 22.07.2022 r. wraz z załącznikami

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

Załącznik nr 6 do SW [...].pdf

2022-07-21 15:44 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim Wyjaśnienie treści SWZ z dn. 21.07.2022 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-07-20 14:23 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim Wyjaśnienie treści SWZ z dn. 20.07.2022 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 813