Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-26/2022 Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej (powtórka)

Deadlines:
Published : 13-07-2022 14:06:00
Placing offers : 22-07-2022 09:30:00
Offers opening : 22-07-2022 09:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 231.48 2022-07-13 14:06:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.5 2022-07-13 14:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 631.16 2022-07-13 14:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ.doc doc 63 2022-07-13 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ.xls xls 77.5 2022-07-13 14:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 15.5 2022-07-13 14:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ.doc doc 23 2022-07-13 14:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ.pdf pdf 588.06 2022-07-13 14:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ.doc doc 23.5 2022-07-13 14:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ.doc doc 24.5 2022-07-13 14:06:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ_ DZP-26-2022.pdf pdf 638.78 2022-07-18 11:37:24 Public message
Załącznik nr 1A do SWZ (modyfikacja w zakresie pak. nr 3 z dn. 18.07.2022r.).xls xls 66 2022-07-18 11:37:24 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-26-2022_(2).pdf pdf 631.31 2022-07-18 14:14:25 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie zamówienia (2).pdf pdf 337.61 2022-07-22 10:29:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_26 2022.pdf pdf 1282.01 2022-07-22 12:20:44 Public message
Załącznik do protokołu.zip zip 1160.36 2022-07-22 12:20:44 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty _ DZP-26-2022.pdf pdf 648.99 2022-08-03 12:51:45 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania_DZP-26-2022.pdf pdf 167.98 2022-08-22 09:07:53 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie zamówienia.pdf pdf 182.23 2022-07-22 09:30:00 Public message

Announcements

2022-08-22 09:07 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP - 26/2022

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-08-03 12:51 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty _ DZP - 26/2022

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-22 12:20 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert wraz z załącznikami DZP - 26/2022.

Informacja z otwarci [...].pdf

Załącznik do protoko [...].zip

2022-07-22 10:29 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (2)

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-07-22 09:30 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-07-18 14:14 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP - 26/2022

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-07-18 11:37 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ oraz modyfikacja załącznika Nr 1A do SWZ w zakresie pakietu nr 3_ DZP - 26/2022.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik nr 1A do S [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 756