Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.9.2022 Bieżące utrzymanie terenów zieleni publicznej w gminie Mosina – koszenie poboczy dróg i ulic oraz terenów zieleni

Magdalena Rembalska
Gmina Mosina Department: BZP
Deadlines:
Published : 08-07-2022 12:28:00
Placing offers : 20-07-2022 12:00:00
Offers opening : 20-07-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie.pdf pdf 86.21 2022-07-08 12:28:00 Proceeding
2. SWZ.docx docx 123.17 2022-07-08 12:28:00 Proceeding
3. SWZ.pdf pdf 1687.91 2022-07-08 12:28:00 Proceeding
4. zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 33.84 2022-07-08 12:28:00 Proceeding
5. zał. nr 2 do SWZ dla cz. 1 i cz. 2 - Oświadczenie z art.125.docx docx 24.61 2022-07-08 12:28:00 Proceeding
6. zał. nr 3 do SWZ dla cz. 1 i cz. 2 i nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 25.79 2022-07-08 12:28:00 Proceeding
7. zał. nr 3 do umowy RODO.docx docx 22.18 2022-07-08 12:28:00 Proceeding
8. zał. nr 4 do SWZ dla cz. 1 i cz. 2 - Projekt umowy.doc doc 171 2022-07-08 12:28:00 Proceeding
9. zał. nr 4 do SWZ dla cz. 1 i cz. 2 - Projekt umowy.pdf pdf 851.38 2022-07-08 12:28:00 Proceeding
10. zał. nr 5 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitalowej.docx docx 18.69 2022-07-08 12:28:00 Proceeding
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 33.28 2022-07-08 14:10:36 Public message
11. Ogłoszenie o zmianie opublikowane.pdf pdf 38.93 2022-07-15 11:55:57 Public message
12. Odpowiedzi na pytania do SWZ + zmiana SWZ.pdf pdf 391.16 2022-07-15 11:56:44 Public message
13. zał. nr 4 do SWZ dla cz. 1 i cz. 2 - Projekt umowy.doc doc 174 2022-07-15 11:58:43 Public message
14-Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 48.25 2022-07-20 14:17:50 Public message
15-informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 121.32 2022-08-10 12:32:45 Public message

Announcements

2022-08-10 12:32 Małgorzata Filipek-Orwat Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

15-informacja o wybo [...].pdf

2022-07-20 14:17 Małgorzata Filipek-Orwat 14- Informacja z otwarcia ofert

14-Informacja z otwa [...].pdf

2022-07-15 11:58 Agnieszka Kasprzyk Załącznik nr 4 do SWZ dla cz.1 i cz.2 - Projekt umowy

13. zał. nr 4 do SWZ [...].doc

2022-07-15 11:56 Agnieszka Kasprzyk Odpowiedzi na pytania do SWZ + ZMIANA SWZ

12. Odpowiedzi na py [...].pdf

2022-07-15 11:55 Agnieszka Kasprzyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2022-07-08 14:10 Agnieszka Kasprzyk Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 518