Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW.2611.6.2022 „Dostawa artykułów żywnościowych w roku szkolnym 2022/2023 z podziałem na części dla Przedszkola NR 2 w Ustrzykach Dolnych”.

Deadlines:
Published : 08-07-2022 11:32:00
Placing offers : 19-07-2022 09:00:00
Offers opening : 19-07-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP_Ogłoszenie o zamówieniu dostawy.pdf pdf 2127.44 2022-07-08 11:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 276.94 2022-07-08 11:32:00 Proceeding
Zalacznik nr_4_projekt_umowy.pdf pdf 256.7 2022-07-08 11:32:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1_OPZ.pdf pdf 143.51 2022-07-08 11:32:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.docx docx 36.09 2022-07-08 11:32:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_art 125_Pzp.docx docx 21.95 2022-07-08 11:32:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_art. 7_specustawy.doc doc 44 2022-07-08 11:32:00 Proceeding
Załącznik_nr _3_formularz_cenowy.zip zip 81.52 2022-07-08 11:32:00 Proceeding
Pytanie nr 1 z dnia 8.07.22 r..pdf pdf 238.84 2022-07-12 11:08:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 111.99 2022-07-20 07:39:52 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty_26.07.22r..pdf pdf 216.99 2022-07-26 13:55:22 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Część VII ryby prod.mrożone.pdf pdf 280.62
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.pdf pdf 317.4
Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_art 125_Pzp.pdf pdf 294.07
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_art. 7_specustawy.pdf pdf 320.73
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
przet-8-przedszkole2-2022.7z 7z 1778.31
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Część IV pieczywo.pdf pdf 233.18
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.pdf pdf 317.32
Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_art 125_Pzp.pdf pdf 233.29
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_art. 7_specustawy.pdf pdf 255.98
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
oferta cenowa Widan - Przedszkole nr 2 Ustrzyki.pdf pdf 3183.07
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Formularz cenowy część 3 nabiał-sig.pdf pdf 793.52
Pełnomocnictwo 02.01.2021-sig.pdf pdf 567.11
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy część III nabiał-sig.pdf pdf 509.85
Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_art 125_Pzp -sig.pdf pdf 650.17
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_art. 7_specustawy-sig.pdf pdf 878.1
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Zalacznik_nr_4_projekt_umowy-1.pdf pdf 1101.3
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
przedszkole nr 2.zip zip 7811.53
Skan_20220717 (10).png.xml xml 838.27
Skan_20220717 (11).png.xml xml 658.45
Skan_20220717 (12).png.xml xml 979.8
Skan_20220717 (13).png.xml xml 703.96
Skan_20220717 (14).png.xml xml 694.36
Skan_20220717 (15).png.xml xml 671.04
Skan_20220717 (16).png.xml xml 708
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta Gallod-hurt.zip zip 356.54
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Zal 3 (1).pdf pdf 746.34
Zalacznik 2 2 (1).pdf pdf 2050.51
Zalacznik 5 3 (1).pdf pdf 498.94
Zalacznik 6 2 (1).pdf pdf 650.76
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Przedszkolne nr2 Oferta.zip zip 492.64
Przedszkolne nr2 Oferta.zip zip 492.64
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_art. 7_specustawy.doc (2).xml xml 66.88
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_art. 7_specustawy.doc doc 44.5
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.docx (2).xml xml 57.41
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.docx docx 37.39
cidgZal4Zal5.7z 7z 406.65
Część VI drób.xlsx (5).xml xml 25.36
Część VI drób.xlsx xlsx 13.38
Część V mięso i wędlina.xlsx (5).xml xml 27.15
Część V mięso i wędlina.xlsx xlsx 14.71

Announcements

2022-07-26 13:55 Marta Paszkowska Szanowni państwo,
Zamawiający przekazuje zawiadomienie z dnia 26.07.2022 r.

Z poważaniem
Marta Paszkowska
Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-07-20 07:39 Marta Paszkowska Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert z dnia 19.07.2022 r.

Z poważaniem
Marta Paszkowska
Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-19 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotu zamówienia (brutto):
CZĘŚĆ I (art. ogólnospożywcze) – 51 441,18
CZĘŚĆ II (owoce i warzywa) – 45 737,64
CZĘŚĆ III (nabiał) – 28 199,59
CZĘŚĆ VI ( pieczywo) – 5 292,59
CZĘŚĆ V ( mięso i wędlina) – 14 095,29
CZĘŚĆ VI (drób) – 10 206,05
CZĘŚĆ VII (ryby + produkty mrożone) – 37 043,05
2022-07-12 11:08 Marta Paszkowska Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na zadane pytanie z dnia 8.07.2022 r.

Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi są wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem
Marta Paszkowska
Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych.

Pytanie nr 1 z dnia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 400