Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROPS.VIII.2205.27.2022 Usługa szkoleniowa mająca na celu przeprowadzenie dziesięciu 2-dniowych szkoleń z zakresu samoobrony z wykorzystaniem metody WenDo , w wymiarze 16 godzin szkoleniowych dla każdej grupy, adresowanych do pracownic z instytucji realizujących zadnia dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z terenu województwa wielkopolskiego.

Deadlines:
Published : 07-07-2022 13:17:00
Placing offers : 14-07-2022 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 61 8567 311

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
umowa.pdf pdf 717.69 2022-07-07 13:17:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 399.31 2022-07-07 13:17:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE ustawa sankcyjna zał 2.odt odt 5.5 2022-07-07 13:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3.odt odt 8.39 2022-07-07 13:17:00 Proceeding
WenDo Wybór.pdf pdf 123.65 2022-07-20 11:05:51 Public message
WENDO SPROSTOWANIE.pdf pdf 118.9 2022-08-12 11:19:37 Public message

Announcements

2022-08-12 11:19 Kajetan Walczak Zamawiający publikuje sprostowanie do protokołu z przeprowadzonego postępowania w trybie Zapytania ofertowego, będącego unieważnieniem postępowania.

WENDO SPROSTOWANIE.p [...].pdf

2022-07-20 11:05 Kajetan Walczak Zamawiający publikuje protokół z postępowania będący wyborem Wykonawcy .

WenDo Wybór.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu samoobrony z wykorzystaniem metody WenDo. Szczegółowy opis określa załącznik - Zapytanie ofertowe, oraz wzór umowy. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 50% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od 01 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r., zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Wykonawcę. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty dojazdu, sprzętu treningowego czy materiałów edukacyjnych po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki udziału - szczegóły określa załącznik zapytanie ofertowe w pkt. 8 Wykonawca oświadcza że spełnia warunki udziału w zakresie wykształcenia oraz kwalifikacji trenerskich obu trenerów natomiast w celu poświadczenia doświadczenia w prowadzeniu kursów załącza zał. 3 - wykaz szkoleń (dla każdego trenera osobno) Proszę potwierdzić wpisując "Spełniam stawiane wymogi" Attachment required (0)
6 kryteria wyboru oferty 50% Szczegółowy opis określa załącznik 3 Zapytanie ofertowe w pkt 9. -wykaz szkoleń Attachment required (0)
7 Warunki udziału 2 - Wykonawca załącza podpisany załącznik Oświadczenie że nie zachodzą wobec niego przesłanki o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 370