Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.ZSP2.TP.2.2022 „Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów w Redzie, z podziałem na części."

Iwona Nowicka
Urząd Miasta w Redzie Department: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie
Deadlines:
Published : 07-07-2022 13:02:00
Placing offers : 18-07-2022 10:00:00
Offers opening : 18-07-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 180.53 2022-07-07 13:02:00 Proceeding
SWZ_2_ZSP2.pdf pdf 1303.23 2022-07-07 13:02:00 Proceeding
Załącznik_A_1_ SOPZ _ZSP_2.pdf pdf 789.16 2022-07-07 13:02:00 Proceeding
Załącznik_A_2_ SOPZ _ZSP_1.pdf pdf 560.11 2022-07-07 13:02:00 Proceeding
Załącznik_A_3_ SOPZ _SP_3.pdf pdf 722.3 2022-07-07 13:02:00 Proceeding
Załącznik_nr_9_Wzór_Umowy.pdf pdf 541.18 2022-07-07 13:02:00 Proceeding
Załączniki_edytowalne.docx docx 82.88 2022-07-07 13:02:00 Proceeding
Formularz_Oferta_zmieniony.docx docx 64.43 2022-07-13 12:09:20 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf pdf 39.62 2022-07-13 12:09:20 Public message
Wyjaśnienia_treści_SWZ_1(1)_13.07.2022.pdf pdf 178.71 2022-07-13 12:09:20 Public message
Zmiana_treści_SWZ_1(2)_13.07.2022.pdf pdf 227.51 2022-07-13 12:09:20 Public message
Zmiana_treści_SWZ_2_13.07.2022.pdf pdf 251.37 2022-07-13 17:10:37 Public message
PRZETARG_OBIADY_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf pdf 488.27 2022-07-18 15:30:01 Public message
INFORMACJA_O_WYBORZE_OFERTY_PLATFORMA.pdf pdf 493.56 2022-07-29 14:19:59 Public message

Announcements

2022-07-29 14:19 Iwona Nowicka Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

INFORMACJA_O_WYBORZE [...].pdf

2022-07-18 21:05 Iwona Nowicka Zamawiający zamieszcza sprostowanie kwoty jaką Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto: 1 411 217,50 zł, w tym:
Kwota, jaką Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 470 137,50 zł gross Kwota, jaką Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 761 080,00 zł gross Kwota, jaką Szkoła Podstawowa nr 3 zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 180 000,00 zł brutto
2022-07-18 15:30 Iwona Nowicka Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert.

PRZETARG_OBIADY_INFO [...].pdf

2022-07-18 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto: 1 411 217,50 zł, w tym:

Kwota, jaką Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
470 137,50 zł brutto

Kwota, jaką Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
476 280,00 zł brutto

Kwota, jaką Szkoła Podstawowa nr 3 zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
180 000,00 zł brutto
2022-07-13 17:10 Iwona Nowicka Zamawiający zamieszcza Zmianę treści SWZ 2.

Zmiana_treści_SWZ_2_ [...].pdf

2022-07-13 12:12 Iwona Nowicka U W A G A !!!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 18 lipca br.
2022-07-13 12:09 Iwona Nowicka Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia treści SWZ 1, Zmianę treści SWZ 1, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Formularz Oferta zmieniony

Formularz_Oferta_zmi [...].docx

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia_treści_S [...].pdf

Zmiana_treści_SWZ_1( [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 652