Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.13.2022 BULWARY NAD SANEM

Deadlines:
Published : 07-07-2022 11:53:00
Placing offers : 22-07-2022 09:00:00
Offers opening : 22-07-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - BULWARY NAD SANEM.pdf pdf 494.79 2022-07-07 11:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx docx 31.17 2022-07-07 11:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 273.71 2022-07-07 11:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODST. WYKL. ORAZ SPEŁN. WAR. UDZ. W POST.docx docx 27.88 2022-07-07 11:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO DO UDOSTĘPNIENIA SWOICH ZASOBÓW WYKONAWCY.docx docx 22.86 2022-07-07 11:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - SOPZ.zip zip 4758.65 2022-07-07 11:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - WYKAZ OSÓB.docx docx 27.07 2022-07-07 11:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 PZP.docx docx 22.25 2022-07-07 11:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - OŚWIADCZENIE PODM. III Z ART. 125 UST. 5.docx docx 24.59 2022-07-07 11:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ - WYKAZ ROBÓT.docx docx 20.86 2022-07-07 11:53:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT podpisany.pdf pdf 498.1 2022-07-22 09:48:47 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.pdf pdf 273.51 2022-08-11 11:00:23 Public message

Announcements

2022-08-11 11:00 Anna Waszczak INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-07-22 09:48 Marek Legenc INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-07-22 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 468.081,90 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 626