Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW.2611.5.2022 „Dostawa artykułów żywnościowych w roku szkolnym 2022/2023 z podziałem na części dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Ustrzykach Dolnych Narciarska Szkoła Sportowa”.

Deadlines:
Published : 07-07-2022 10:12:00
Placing offers : 18-07-2022 09:00:00
Offers opening : 18-07-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP_ogłoszenie o zamówieniu dostawy.pdf pdf 2390.53 2022-07-07 10:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 277.74 2022-07-07 10:12:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.docx docx 36.03 2022-07-07 10:12:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4_projekt_umowy.pdf pdf 262.71 2022-07-07 10:12:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_art 125_Pzp.docx docx 22.16 2022-07-07 10:12:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_art. 7_specustawy.doc doc 44 2022-07-07 10:12:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_OPZ.pdf pdf 143.54 2022-07-07 10:12:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_formularz_cenowy.zip zip 90.26 2022-07-07 10:12:00 Proceeding
Pytanie nr 1 z dnia 7.07.22 r..pdf pdf 237.82 2022-07-08 08:29:54 Public message
część IV pieczywo_NOWY_8.07.22.xlsx xlsx 13.34 2022-07-08 10:53:47 Public message
Pytanie nr 2 z dnia 8.07.22 r..pdf pdf 237.4 2022-07-08 10:53:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert..pdf pdf 137.5 2022-07-19 08:30:12 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty 25.07.2022 r..pdf pdf 223.81 2022-07-25 11:21:43 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Część VII ryby prod.mrożone.pdf pdf 282.77
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.pdf pdf 317.45
Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_art 125_Pzp.pdf pdf 294.32
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_art. 7_specustawy.pdf pdf 320.91
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_art. 7_specustawy (1).doc.xml xml 64.94
Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_art 125_Pzp (1).docx.xml xml 33.27
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy (5).docx.xml xml 53.17
Część VIII wyr. garmażeryjne.xlsx (4).xml xml 23.11
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
przet-7-szkoła2-2022.7z 7z 1802.41
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
część IV pieczywo_NOWY_8.07.22.pdf pdf 272.81
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.pdf pdf 320.46
Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_art 125_Pzp.pdf pdf 233.4
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_art. 7_specustawy.pdf pdf 255.94
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
oferta cenowa Widan- SZP nr 2 Narciarska.pdf pdf 3323.47
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Cz©˜† II owoce i warzywa.pdf pdf 487.15
zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.pdf pdf 342.83
zalacznik_nr_4_projekt_umowy.pdf pdf 291.39
zalacznik_nr_5_oswiadczenie_art_125_pzp.pdf pdf 294.62
zalacznik_nr_6_oswiadczenie_art._7_specustawy.pdf pdf 372.95
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta pakiet VII.zip zip 356.81
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Formularz cenowy część III nabiał-sig.pdf pdf 805.07
Formularz Ofertowy część 3 nabiał-sig.pdf pdf 513.72
Pełnomocnictwo 02.01.2021-sig.pdf pdf 567.11
Zalacznik_nr_5_Oświadczenie_art 125_Pzp-sig.pdf pdf 650.08
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_art. 7_specustawy-sig.pdf pdf 781.04
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Zalacznik_nr_4_projekt_umowy-1.pdf pdf 1101.3
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Zalacznik 3 podpisany.pdf pdf 830.88
Zalacznik 5 podpisany.pdf pdf 539.82
Zalacznik 6 podpisany.pdf pdf 1032.83
Załacznik 2 podpisany.pdf pdf 2449.35
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
szkola nr 2.zip zip 7941.65
Skan_20220717 (2).png.xml xml 808.43
Skan_20220717 (3).png.xml xml 856.31
Skan_20220717 (4).png.xml xml 675.32
Skan_20220717 (5).png.xml xml 732.28
Skan_20220717 (6).png.xml xml 695.32
Skan_20220717 (7).png.xml xml 660.04
Skan_20220717 (8).png.xml xml 754.14
Skan_20220717 (9).png.xml xml 167.8
Skan_20220717.png.xml xml 261.16
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Szkoła nr2.zip zip 493.65
Szkoła nr2.zip zip 493.65

Announcements

2022-07-25 11:21 Marta Paszkowska Szanowni państwo,
Zamawiający przekazuje zawiadomienie z dnia 25.07.2022 r.

Z poważaniem
Marta Paszkowska
Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-07-19 08:30 Marta Paszkowska Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert z dnia 18.07.2022 r.

Z poważaniem
Marta Paszkowska
Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-18 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotu zamówienia (brutto):
Część I (art. ogólnospożywcze) – 51 176,40
Część II (owoce i warzywa) – 62 660,40
Część III (nabiał) – 26 466,00
Część VI ( pieczywo) – 15 099,48
Część V ( mięso i wędlina) – 40 682,40
Część VI (drób) – 20 116,80
Część VII (ryby + produkty mrożone) – 21 278,40
Część VIII – wyroby garmażeryjne – 38 742,00
2022-07-08 10:53 Marta Paszkowska Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na zadane pytanie z dnia 8.07.2022 r.
Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi są wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem
Marta Paszkowska
Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych.

część IV pieczywo_NO [...].xlsx

Pytanie nr 2 z dnia [...].pdf

2022-07-08 08:29 Marta Paszkowska Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na zadane pytanie z dnia 7.07.2022 r.
Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi są wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem
Marta Paszkowska
Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych.

Pytanie nr 1 z dnia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 518