Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/MPGK?specjalny/2022/TP Dostawa używanego samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji

Deadlines:
Published : 06-07-2022 15:14:00
Placing offers : 14-07-2022 10:30:00
Offers opening : 14-07-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1392.63 2022-07-06 15:14:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 624.74 2022-07-06 15:14:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 28.11 2022-07-06 15:14:00 Proceeding
zał. nr 1 do formularza ofertowego.docx docx 30.82 2022-07-06 15:14:00 Proceeding
zał. nr 3 - oświadczenie.docx docx 47.42 2022-07-06 15:14:00 Proceeding
Zał. nr 4 -klauzula RODO.pdf pdf 365.17 2022-07-06 15:14:00 Proceeding
Zał. nr 5 - projekt umowy.odt odt 37.04 2022-07-06 15:14:00 Proceeding
ogłoszenie w BZP.pdf pdf 83.59 2022-07-06 15:14:00 Proceeding
wyjasnienia do SWZ.pdf pdf 243.86 2022-07-11 12:36:19 Public message
zmiana ogłoszenia w BZP.pdf pdf 35.73 2022-07-11 12:36:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 231.08 2022-07-14 12:38:58 Public message
informacja z wyboru oferty.pdf pdf 254.75 2022-07-20 12:15:43 Public message

Announcements

2022-07-20 12:15 Marceli Kuca Informacja wyboru oferty

informacja z wyboru [...].pdf

2022-07-14 12:38 Marceli Kuca Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-14 10:30 Buyer message 650 000,00 PLN
2022-07-11 12:36 Marceli Kuca Wyjaśnienie do zapytania oraz zmiana ogłoszenia w BZP - numer zmienionego ogłoszenia 2022/BZP 00241696/01

wyjasnienia do SWZ.p [...].pdf

zmiana ogłoszenia w [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 305