Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.TP.26.3.2022.KM Dostawa elementów małej architektury w ramach projektów Budżetu Obywatelskiego

Deadlines:
Published : 07-07-2022 15:28:00
Placing offers : 18-07-2022 10:00:00
Offers opening : 18-07-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 225.15 2022-07-07 15:28:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 246.57 2022-07-07 15:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 55.45 2022-07-07 15:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ formularz oferty.docx docx 42.82 2022-07-07 15:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie o spełnieniu warunków i wykluczeniu.docx docx 27.68 2022-07-07 15:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 44.5 2022-07-07 15:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 27.32 2022-07-07 15:28:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy.pdf pdf 70.23 2022-07-07 15:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 42.12 2022-07-11 15:15:34 Public message
Wyjaśnienia i modyfikacje SWZ.pdf pdf 63.69 2022-07-11 15:15:34 Public message
Zmieniony załącznik nr 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 55.45 2022-07-11 15:15:34 Public message
Wyjaśnienia do SWZ z dnia 13.07.2022.pdf pdf 69.31 2022-07-13 15:16:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 63.1 2022-07-18 15:30:31 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania część I i II.pdf pdf 64.53 2022-08-29 15:28:55 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania część III i IV.pdf pdf 64.31 2022-08-29 15:28:55 Public message

Announcements

2022-08-29 15:28 Katarzyna Melka Informacja o unieważnieniu postępowania część I, II, III, IV

Informacja o unieważ [...].pdf

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-07-18 15:30 Katarzyna Melka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-18 10:00 Buyer message Łączna kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie postępowania to 221 513,16 zł brutto, z czego na:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - 109 962,00 zł brutto
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - 67 000,56 zł brutto
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - 33 480,60 zł brutto
CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA - 11 070,00 zł brutto
2022-07-13 15:16 Katarzyna Melka Wyjaśnienia do SWZ z dnia 13.07.2022 r.

Wyjaśnienia do SWZ z [...].pdf

2022-07-11 15:15 Katarzyna Melka Wyjaśnienia do SWZ, informacja o zmianie treści SWZ oraz zmianie terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i modyfi [...].pdf

Zmieniony załącznik [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 925