Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/53/22 Ochrona osób i mienia, obserwacja monitoringu wizyjnego, dozór sygnałów systemów alarmowych, obsługa centrali telefonicznej, konwojowanie (transportowanie) środków pieniężnych

Deadlines:
Published : 06-07-2022 13:05:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : 08-08-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DLA OFERENTA.zip zip 713.29 2022-07-06 13:05:00 Proceeding
1_ZP_220_53_22_Wyjaśnienia nr 1.docx docx 142.91 2022-07-12 13:08:55 Public message
2_ZP_220_53_22_SWZ_modyfikacja nr 1.rtf rtf 9247.1 2022-07-19 12:44:47 Public message
ZP_220_53_22_modyfikacja nr 1.docx docx 143.9 2022-07-19 12:44:47 Public message
ZP_220_53_22_Wyjaśnienia nr 2.docx docx 147.92 2022-07-27 11:53:02 Public message
ZP_220_53_22_Informacja z otwarcia ofert.rtf rtf 5162.62 2022-08-08 14:26:06 Public message
ZP_220_53_22_rozstrzygniecie z dn. 19.08.22 r..rtf rtf 5181.98 2022-08-19 13:12:07 Public message

Announcements

2022-08-19 13:12 Eliza Koladyńska - Nowacka Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.

ZP_220_53_22_rozstrz [...].rtf

2022-08-08 14:26 Eliza Koladyńska - Nowacka Informacja z otwarcia ofert

ZP_220_53_22_Informa [...].rtf

2022-08-08 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.741.750,00 PLN brutto.
2022-07-27 11:53 Eliza Koladyńska - Nowacka

ZP_220_53_22_Wyjaśni [...].docx

2022-07-19 12:44 Eliza Koladyńska - Nowacka

2_ZP_220_53_22_SWZ_m [...].rtf

ZP_220_53_22_modyfik [...].docx

2022-07-12 13:08 Eliza Koladyńska - Nowacka Wyjaśnienia nr 1

1_ZP_220_53_22_Wyjaś [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 742