Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.15.2022 Wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo-rowerowej Jarosław-Radymno (ZEK) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Deadlines:
Published : 06-07-2022 13:37:00
Placing offers : 14-07-2022 09:00:00
Offers opening : 14-07-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu usługi.pdf pdf 181.93 2022-07-06 13:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 811.11 2022-07-06 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz Oferty do SWZ.doc doc 58 2022-07-06 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnieniu do SWZ.doc doc 55 2022-07-06 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do SWZ.doc doc 41 2022-07-06 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do SWZ.doc doc 39.5 2022-07-06 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5 oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej do SWZ.doc doc 39.5 2022-07-06 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 wykaz usług do SWZ.doc doc 45 2022-07-06 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 7 wykaz osób do SWZ.doc doc 50 2022-07-06 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ -Projektowane postanowienia umowy.doc doc 174 2022-07-06 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 9 klauzula informacyjna RODO do SWZ.doc doc 40.5 2022-07-06 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 10 orientacja.pdf pdf 1182.23 2022-07-06 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 11- O aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.doc doc 29 2022-07-06 13:37:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 677.66 2022-07-14 10:42:27 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 794.74 2022-08-01 13:29:33 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 609.78 2022-07-14 09:00:00 Public message

Announcements

2022-08-01 13:29 Marcin Cetnarowicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-14 10:42 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-14 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 100.000,00 (brutto).

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 243