Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.42.2022 Prowadzenie rachunków bankowych Gminy Miejskiej Jarosław, udostępnienie systemu bankowości internetowej oraz świadczenie usług bankowych; - otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych (w tym bieżących i pomocniczych) zwanych rozliczeniowymi oraz rachunkami VAT dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław

Piotr Chrzan
Urząd Miasta Jarosławia Department: Urząd Miasta Jarosławia
Deadlines:
Published : 05-07-2022 12:39:00
Placing offers : 15-07-2022 10:00:00
Offers opening : 15-07-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 78.74 2022-07-05 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 30.35 2022-07-05 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy.docx docx 15.18 2022-07-05 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 24.9 2022-07-05 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 41.2 2022-07-05 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. gr. kapitałowej.docx docx 49.08 2022-07-05 12:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 390.45 2022-07-12 13:20:14 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 806.13 2022-07-12 13:20:14 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1722.74 2022-07-13 15:19:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 190.21 2022-07-19 14:11:26 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 198.93 2022-07-19 14:11:49 Public message

Announcements

2022-07-19 14:11 Marcin Giliciński Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-19 14:11 Marcin Giliciński Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-15 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross w wysokości: 48 000,00 złotych
2022-07-13 15:19 Marcin Giliciński Odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 582