Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 16/2022 Dostawa implantów (powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa 8/2022)

Deadlines:
Published : 05-07-2022 11:30:00
Placing offers : 15-07-2022 10:00:00
Offers opening : 15-07-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 65.82 2022-07-05 11:30:00 Proceeding
SWZ- Implanty.pdf pdf 673.57 2022-07-05 11:30:00 Proceeding
Załączniki nr 1-5.7z 7z 400.22 2022-07-05 11:30:00 Proceeding
Odpowiedzi z dn. 13.07.2022.pdf pdf 414.86 2022-07-13 13:23:10 Public message
222_5 Informacja z otwarcia.pdf pdf 299.97 2022-07-15 11:34:38 Public message
Informacja o unieważnieniu 16_2022-strona.pdf pdf 295.59 2022-08-16 09:29:29 Public message
Informacja o unieważnieniu 16_2022-strona-KOREKTA.pdf pdf 300.35 2022-08-16 10:35:05 Public message
Kwota przeznaczona _16_2022- Implanty_powtórka.xlsx xlsx 10.53 2022-07-15 10:00:00 Public message

Announcements

2022-08-16 10:35 Monika Kaczmarek KOREKTA informacji o unieważnieniu postępowania nr 16/2022.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-08-16 09:29 Monika Kaczmarek Informacja o unieważnieniu postępowania na wszystkich zadaniach.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-07-15 11:34 Monika Kaczmarek Informacja z otwarcia z dn.15.07.2022r.

222_5 Informacja z o [...].pdf

2022-07-15 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę zgodnie z załącznikiem.

Kwota przeznaczona _ [...].xlsx

2022-07-13 13:23 Monika Kaczmarek Odpowiedzi na pytania z dn. 13.07.2022.

Odpowiedzi z dn. 13. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 485