Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 40/PN/2022 Dostawa oleju opałowego

Deadlines:
Published : 05-07-2022 09:16:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : 08-08-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
40_PN_2022_ogl_o_zamowieniu_2022_S_127_360732.pdf pdf 135.04 2022-07-05 09:16:00 Proceeding
40_PN_2022_SWZ.pdf pdf 485.71 2022-07-05 09:16:00 Proceeding
40_PN_2022_zal_nr_1_do_SWZ_Formularz ofertowy.doc doc 88 2022-07-05 09:16:00 Proceeding
40_PN_2022_zal_nr_2_edytowalna_wersja_JEDZ.doc doc 184.5 2022-07-05 09:16:00 Proceeding
40_PN_2022_zal_nr_3_do_SWZ_formularz_cenowy.xls xls 74 2022-07-05 09:16:00 Proceeding
40_PN_2022_zal_nr_4_do_SWZ_wzor_umowy.pdf pdf 341.98 2022-07-05 09:16:00 Proceeding
40_PN_2022_zal_nr_5_do_SWZ_opis_plan_dostawy.pdf pdf 141.86 2022-07-05 09:16:00 Proceeding
40_PN_2022_zal_nr_6_do_SWZ_oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 67 2022-07-05 09:16:00 Proceeding
40_PN_2022_zal_nr_7_do_SWZ_Wykonawcy_wspolnie_ubiegajacy_sie_o_zamowienie.doc doc 56.5 2022-07-05 09:16:00 Proceeding
40_PN_2022_zal_nr_8_do_SWZ_zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.doc doc 45 2022-07-05 09:16:00 Proceeding
40_PN_2022_zal_nr_10_do_SWZ_Wykaz dostaw.doc doc 40 2022-07-05 09:16:00 Proceeding
40_PN_2022_zal_nr_11_do_SWZ_wykaz narzedzi.doc doc 43.5 2022-07-05 09:16:00 Proceeding
40_PN_2022_zal_nr_9_do_SWZ_ grupa_kapitalowa.doc doc 50.5 2022-07-05 09:16:00 Proceeding
40PN2022_pytania z dnia 25.07.2022 r-sig.pdf pdf 287.87 2022-07-29 12:10:35 Public message
40_PN_2022_informacja_z_otwarcia_ofert_.pdf pdf 140.51 2022-08-08 12:25:01 Public message

Announcements

2022-08-08 12:25 Zamówienia Publiczne Zamawiający – 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia informację o ofertach złożonych w postępowaniu na „Dostawę oleju opałowego”, nr referencyjny 40/PN/2022.

40_PN_2022_informacj [...].pdf

2022-08-08 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 4.975.000,00 zł brutto; w tym 2.500.000,00 zł gross w ramach zamówienia podstawowego oraz 2.475.000,00 zł gross w ramach prawa opcji.
2022-07-29 12:10 Zamówienia Publiczne Na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz.1129 ze zm.) Zamawiający udostępnia treść pytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami.

40PN2022_pytania z d [...].pdf

2022-07-08 12:40 Zamówienia Publiczne Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ informuje, że średnia arytmetyczna notowań cen 1 m3 oleju opałowego na cele grzewcze w rafinerii Orlen i Lotos (opublikowanych na stronach internetowych www.orlen.pl i www.lotos.pl), obowiązujących w dniu 8.07.2022 r. do godz. 10:00 wynosi 5788,00 zł/m3.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 740