Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 38/2022 dostawa analizatora wraz z systemem do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów metodą spektrometrii masowej z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu - typu MALDI-TOF.

Deadlines:
Published : 01-07-2022 13:18:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : 08-08-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.xml xml 90.82 2022-07-01 13:18:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS125-352813-pl.pdf pdf 120.89 2022-07-01 13:18:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 75.99 2022-07-01 13:18:00 Proceeding
38 - SWZ.docx docx 102.63 2022-07-01 13:18:00 Proceeding
załacznik nr 1B.docx docx 30.06 2022-07-01 13:18:00 Proceeding
załącznik nr 1 C - Parametry oceniane.doc doc 35.5 2022-07-01 13:18:00 Proceeding
załącznik nr 1A - .doc doc 47 2022-07-01 13:18:00 Proceeding
załącznik nr 3 - wzór umowy.doc doc 238.5 2022-07-01 13:18:00 Proceeding
Załcznik nr 1D.doc doc 36.5 2022-07-01 13:18:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-OJS130-369019-pl.pdf pdf 65.43 2022-07-08 09:54:40 Public message
Zmiana terminu składania-skan.pdf pdf 159.9 2022-07-26 10:41:25 Public message
2022-OJS142-406314-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 68.35 2022-07-26 10:42:09 Public message
pytanie 1 - skan odpowiedzi.pdf pdf 860.22 2022-07-26 14:33:51 Public message
pytanie 2 - skan odpowiedzi.pdf pdf 446.73 2022-07-26 14:34:28 Public message
załącznik nr 3 - wzór umowy-modyfikacja.doc doc 240 2022-07-26 14:36:49 Public message
załacznik nr 1B-modyfikacja.docx docx 30.32 2022-07-26 14:36:49 Public message
modyfikacja SWZ-zmiana terminu.pdf pdf 193.01 2022-08-04 12:35:05 Public message
załacznik nr 1B-modyfikacja2.docx docx 30.45 2022-08-04 12:35:05 Public message
załącznik nr 1A - modyfikacjadoc.doc doc 45.5 2022-08-04 12:35:05 Public message
załącznik nr 3 - wzór umowy-modyfikacja2.doc doc 239.5 2022-08-04 12:35:05 Public message
ENOTICES_kkrikiel (external)-2022-118953-NF14-PL.pdf pdf 71.78 2022-08-04 12:37:31 Public message
2022-OJS150-428025-pl.pdf pdf 67.61 2022-08-05 12:13:13 Public message
zestawienie z otwarcia ofert.docx docx 14.48 2022-08-08 10:29:22 Public message

Announcements

2022-08-08 10:29 Katarzyna Krikiel Zestawienie z otwarcia ofert

zestawienie z otwarc [...].docx

2022-08-08 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora wraz z systemem do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów metodą spektrometrii masowej z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu - typu MALDI-TOF, z aktualną biblioteką widm referencyjnych.

Kwota jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na zrealizowanie zamówienia wynosi brutto: 1.150.000,00 PLN

Sporz. Katarzyna Krikiel
2022-08-05 12:13 Katarzyna Krikiel sprostowanie ogłoszenie zmian- publikacja

2022-OJS150-428025-p [...].pdf

2022-08-04 12:37 Katarzyna Krikiel Sprostowanie ogłoszenie zmian

ENOTICES_kkrikiel (e [...].pdf

2022-08-04 12:35 Katarzyna Krikiel Zawiadomienie o zmianie treści SWZ+ zmodyfikowane załaczniki

modyfikacja SWZ-zmia [...].pdf

załacznik nr 1B-mody [...].docx

załącznik nr 1A - mo [...].doc

załącznik nr 3 - wzó [...].doc

2022-07-26 14:36 Katarzyna Krikiel Modyfikacja załaczników do SWZ

załącznik nr 3 - wzó [...].doc

załacznik nr 1B-mody [...].docx

2022-07-26 14:34 Katarzyna Krikiel pytanie 2 odpowiedzi

pytanie 2 - skan odp [...].pdf

2022-07-26 14:33 Katarzyna Krikiel Pytanie 1 - odpowiedzi

pytanie 1 - skan odp [...].pdf

2022-07-26 10:42 Katarzyna Krikiel Sprostowanie- Ogłoszenie zmian

2022-OJS142-406314-o [...].pdf

2022-07-26 10:41 Katarzyna Krikiel Zawiadomienie o zmianie treści SWZ

Zmiana terminu skład [...].pdf

2022-07-08 09:54 Katarzyna Krikiel ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 796