Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/MPGK/hakowiec/2022/TP Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu hakowiec w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Deadlines:
Published : 01-07-2022 12:44:00
Placing offers : 08-07-2022 10:30:00
Offers opening : 08-07-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
klauzula RODO.pdf pdf 366 2022-07-01 12:44:00 Proceeding
OGOSZE~1.PDF PDF 79.25 2022-07-01 12:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1395.57 2022-07-01 12:44:00 Proceeding
ZAL4-O~1.DOC DOC 47.13 2022-07-01 12:44:00 Proceeding
ZANR1D~1.DOC DOC 33.88 2022-07-01 12:44:00 Proceeding
ZANR1D~1.PDF PDF 563.33 2022-07-01 12:44:00 Proceeding
ZANR3P~1.PDF PDF 458.37 2022-07-01 12:44:00 Proceeding
ZACZNI~1.DOC DOC 29.99 2022-07-01 12:44:00 Proceeding
wyjasnienie treści.pdf pdf 1123.52 2022-07-04 14:45:49 Public message
Wyjasnienia do SWZ II.pdf pdf 270.2 2022-07-05 07:41:07 Public message
Informacja w sprawie zmiany treści SWZ.pdf pdf 257.19 2022-07-06 12:32:59 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 222.47 2022-07-08 12:12:36 Public message
informacja z wyboru oferty.pdf pdf 262.49 2022-07-12 11:35:52 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 65.26 2022-07-27 11:24:34 Public message

Announcements

2022-07-27 11:24 Marceli Kuca ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-07-12 11:35 Marceli Kuca informacja o wyborze oferty

informacja z wyboru [...].pdf

2022-07-08 12:12 Marceli Kuca Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-08 10:30 Buyer message 900 000,00 PLN
2022-07-06 12:32 Marceli Kuca Informacja o zmianie treści SWZ

Informacja w sprawie [...].pdf

2022-07-05 07:41 Marceli Kuca wyjaśnienia do SWZ II

Wyjasnienia do SWZ I [...].pdf

2022-07-04 14:45 Marceli Kuca wyjaśnienia do SWZ i modyfikacja formularza oferty

wyjasnienie treści.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 426