Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.10.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Deadlines:
Published : 01-07-2022 11:00:00
Placing offers : 18-07-2022 11:00:00
Offers opening : 18-07-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.73 2022-07-01 11:00:00 Proceeding
02_swz-sig.pdf pdf 1220.35 2022-07-01 11:00:00 Proceeding
03_Załącznik nr 1 a do SWZ.docx docx 90.87 2022-07-01 11:00:00 Proceeding
04_Załącznik nr 1b do SWZ.docx docx 86.44 2022-07-01 11:00:00 Proceeding
05_Załacznik nr 2 do SWZ - formularz oferty.docx docx 112.5 2022-07-01 11:00:00 Proceeding
06_Załącznik nr 3a do SWZ.docx docx 99.18 2022-07-01 11:00:00 Proceeding
07_Załącznik nr 3b do SWZ.docx docx 90.01 2022-07-01 11:00:00 Proceeding
08_Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy art. 125 ust. 1.docx docx 99.73 2022-07-01 11:00:00 Proceeding
09_Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się.docx docx 98.45 2022-07-01 11:00:00 Proceeding
10_Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 97.13 2022-07-01 11:00:00 Proceeding
11_Załącznik nr 7 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 817.4 2022-07-01 11:00:00 Proceeding
03_Załącznik nr 1 a do SWZ - zmieniony.docx docx 90.6 2022-07-08 13:58:26 Public message
05_Załacznik nr 2 do SWZ - formularz oferty - zmieniony.docx docx 111.77 2022-07-08 13:58:26 Public message
06_Załącznik nr 3a do SWZ - zmieniony.docx docx 98.69 2022-07-08 13:58:26 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 42.25 2022-07-08 13:58:26 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ-sig.pdf pdf 711.33 2022-07-08 13:58:26 Public message
Zmiana treści SWZ-sig.pdf pdf 690.56 2022-07-08 13:58:26 Public message
informacja z sesji otwarcia ofert-sig.pdf pdf 794.33 2022-07-18 14:45:25 Public message
Unieważnienie 2 części zamówienia-sig.pdf pdf 774.79 2022-07-29 09:15:03 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz.1.pdf pdf 220.53 2022-08-03 14:32:53 Public message

Announcements

2022-08-03 14:32 Marcin Adaszewski Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-07-29 09:15 Małgorzata Wrona Zamawiający - Gmina Miejska Człuchów przekazuje zawiadomienie o unieważnieniu 2 części zamówienia w zakresie dostawy 9 szt. tabletów w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.”

Unieważnienie 2 częś [...].pdf

2022-07-18 14:45 Małgorzata Wrona Zamawiający - Gmina Miejska Człuchów przekazuje informację z sesji otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.”.

informacja z sesji o [...].pdf

2022-07-18 11:00 Buyer message Zmawiający - Gmina Miejska Człuchów informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania wynosi 704 000,00 zł brutto.
2022-07-08 13:58 Małgorzata Wrona Zamawiający – Gmina Miejska Człuchów przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i załączniki, które uległy zmianie w wyniku wprowadzonych modyfikacji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.”.

03_Załącznik nr 1 a [...].docx

05_Załacznik nr 2 do [...].docx

06_Załącznik nr 3a d [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Zmiana treści SWZ-si [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 809