Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 091/22 „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2022/2023, z podziałem na 30 części” – nr postępowania 091/22

Deadlines:
Published : 01-07-2022 09:56:00
Placing offers : 08-08-2022 08:00:00
Offers opening : 08-08-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
swz 091 22.pdf pdf 3810.42 2022-07-01 09:56:00 Proceeding
swz 091 22.rtf rtf 3030.26 2022-07-01 09:56:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane 01.07.2022.pdf pdf 753.71 2022-07-01 09:56:00 Proceeding
załączniki 1-3.docx docx 24.1 2022-07-01 09:56:00 Proceeding
edytowalna-wersja-formularza-jedz.doc doc 196 2022-07-01 09:56:00 Proceeding
dokumentacja przetargowa.7z 7z 2411.91 2022-07-01 09:56:00 Proceeding
druki oferty.7z 7z 413.73 2022-07-01 09:56:00 Proceeding
kosztorysy ofertowe.7z 7z 292.94 2022-07-01 09:56:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 378.03 2022-07-29 13:18:24 Public message
wzór umowy z poprawkami.docx docx 26.46 2022-07-29 13:18:24 Public message
pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 274.72 2022-08-02 14:28:26 Public message
informacja z otwarcia ofert 091 22.pdf pdf 1673.16 2022-08-09 14:38:41 Public message

Announcements

2022-08-09 14:38 Wanda Osuch Informacja z otwarcia ofert w dn. 08.08.2022 r.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-08 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych wynosi: 39 499 803,00 zł brutto.
Kwoty przeznaczone na sfinansowanie poszczególnych części Zamawiający wynoszą odpowiednio:
Część 1 1 462 750,49 zł brutto
Część 2 1 779 266,74 zł brutto
Część 3 2 231 894,30 zł brutto
Część 4 764 672,40 zł brutto
Część 5 1 215 540,00 zł brutto
Część 6 769 662,00 zł gross
Część 7 1 911 742,02 zł brutto
Część 8 1 694 247,79 zł gross
Część 9 901 735,20 zł gross
Część 10 1 092 312,00 zł brutto
Część 11 817 274,88 zł gross
Część 12 687 960,00 zł brutto
Część 13 1 039 510,80 zł gross
Część 14 715 575,60 zł gross
Część 15 924 544,80 zł gross
Część 16 653 205,60 zł gross
Część 17 826 621,20 zł gross
Część 18 1 161 432,00 zł brutto
Część 19 1 673 993,09 zł gross
Część 20 2 572 770,82 zł gross
Część 21 1 628 486,21 zł gross
Część 22 1 413 444,38 zł brutto
Część 23 1 637 212,39 zł brutto
Część 24 1 144 863,07 zł gross
Część 25 1 277 757,29 zł gross
Część 26 850 798,19 zł brutto
Część 27 2 325 542,40 zł brutto
Część 28 1 859 779,44 zł gross
Część 29 1 274 123,52 zł gross
Część 30 1 191 083,40 zł brutto

2022-08-02 14:28 Wanda Osuch Pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-07-29 13:18 Wanda Osuch Pytania i odpowiedzi + poprawiony wzór umowy

pytania i odpowiedzi [...].pdf

wzór umowy z poprawk [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2531