Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 02/Szkol/D/22 Dostawa artykułów biurowych

Margaretta Mierzejewska
Dowództwo 1. Brygady Logistycznej
Deadlines:
Published : 30-06-2022 13:52:00
Placing offers : 08-07-2022 08:00:00
Offers opening : 08-07-2022 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 02.Szkol.D.22.pdf pdf 150.14 2022-06-30 13:52:00 Proceeding
SWZ 02.Szkol.D.22-wersja edytowalna.doc doc 575.5 2022-06-30 13:52:00 Proceeding
SWZ 02.Szkol.D.22.pdf pdf 31528.32 2022-06-30 13:52:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 02.Szkol.D.22.docx docx 34.72 2022-07-08 12:28:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert 02.Szkol.D.22 pismo nr 160.22.Zp.pdf pdf 567.13 2022-07-08 12:28:59 Public message
Zawiadomienie o wybórze najkorzystniejszej oferty w cz. I oraz II zam..docx docx 39.87 2022-07-25 14:30:13 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I oraz II zam. pismo nr 166.ZP.22 z dn. 25.07.2022.pdf pdf 934.96 2022-07-25 14:30:13 Public message
Informaja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 02.Szkol.D.22.docx docx 28.59 2022-07-08 08:00:00 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 02.Szkol.D.22.pdf pdf 370.93 2022-07-08 08:00:00 Public message

Announcements

2022-07-25 14:30 Margaretta Mierzejewska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I oraz II zamówienia.

Zawiadomienie o wybó [...].docx

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-07-08 12:28 Margaretta Mierzejewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-08 08:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 02/Szkol/D/22

Informaja o kwocie j [...].docx

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 402