Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: POR-ZP.3720.2/2022 Świadczenie usługi opieki serwisowej oraz usługi nadzoru autorskiego umożliwiających bieżącą eksploatację posiadanego systemu HIS

Sławomir Baum
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ w Śremie
Deadlines:
Published : 30-06-2022 08:24:00
Placing offers : 08-07-2022 08:00:00
Offers opening : 08-07-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - opieka serwisowa.docx docx 67.73 2022-06-30 08:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy.docx docx 24.16 2022-06-30 08:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.docx docx 24.64 2022-06-30 08:24:00 Proceeding
załącznik nr 3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 20.55 2022-06-30 08:24:00 Proceeding
załącznik nr 4. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 24.48 2022-06-30 08:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5. Wykaz usług.docx docx 21.83 2022-06-30 08:24:00 Proceeding
załącznik nr 6. Wzór wykazu osób.docx docx 23.48 2022-06-30 08:24:00 Proceeding
Załącznik nr 7. Wzór umowy.docx docx 49.28 2022-06-30 08:24:00 Proceeding
załącznik nr 8. OPZ.docx docx 38.11 2022-06-30 08:24:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.49 2022-06-30 08:24:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ 05.07.docx docx 91.05 2022-07-05 19:32:47 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 37.51 2022-07-05 19:33:35 Public message
Powiadomienie o zmianach w SWZ.docx docx 24.78 2022-07-05 19:33:35 Public message
Załącznik nr 7. Wzór umowy po modyfikacji.docx docx 51.37 2022-07-05 19:33:35 Public message
info z otwarcia 08.07.2022.doc doc 183.5 2022-07-08 09:39:30 Public message
3720.2.2022 HIS info io wyborze oferty.pdf pdf 494.2 2022-07-12 07:56:44 Public message

Announcements

2022-07-12 07:56 Sławomir Baum W załączeniu powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Sławomir Baum

3720.2.2022 HIS info [...].pdf

2022-07-08 09:39 Sławomir Baum W załączeniu informacja z otwarcia ofert.
Sławomir Baum

info z otwarcia 08.0 [...].doc

2022-07-08 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 360000 zł.
2022-07-05 19:33 Sławomir Baum W załączeniu powiadomienie o zmianach w SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Sławomir Baum

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Powiadomienie o zmia [...].docx

Załącznik nr 7. Wzór [...].docx

2022-07-05 19:32 Sławomir Baum W załączeniu odpowiedzi na pytania Wykonawców.
Sławomir Baum

wyjaśnienia treści S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 398