Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/14/2022 Dostawy leku Benralizumab w ramach programu lekowego leczenia ciężkiej astmy eozynofilowej

Deadlines:
Published : 29-06-2022 10:55:00
Placing offers : 07-07-2022 09:00:00
Offers opening : 07-07-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da59a9-12fe-4d1e-4d6a-18000fed30b8.pdf pdf 128.96 2022-06-29 10:55:00 Proceeding
Załączniki_nr_1-6.zip zip 772.81 2022-06-29 10:55:00 Proceeding
SWZ_14_2022_BENRALIZUMAB.pdf pdf 966.78 2022-06-29 10:55:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 166.63 2022-07-07 10:13:20 Public message
OFERTA_PLATFORMA.zip zip 248.11 2022-07-07 10:13:20 Public message
Informacja_o_wynikach_postępowania.pdf pdf 159.49 2022-07-19 08:35:54 Public message

Announcements

2022-07-19 08:35 Karolina Potopowicz INFORMACJA o wynikach postępowania prowadzonego trybem podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., poniżej 215 000 Euro na dostawy leku Benralizumab w ramach programu lekowego leczenia ciężkiej astmy eozynofilowej.

Informacja_o_wynikac [...].pdf

2022-07-07 10:13 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu przesyła w załączeniu informacje z otwarcia ofert oraz zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt. 1) uPzp ofertę jaka wpłynęła w niniejszym postępowaniu

Informacja z otwarci [...].pdf

OFERTA_PLATFORMA.zip

2022-07-07 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :
214 838,89 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 171