Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: I.272.3.2022 „Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim”

Deadlines:
Published : 28-06-2022 21:24:00
Placing offers : 14-07-2022 10:00:00
Offers opening : 14-07-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim.pdf pdf 155.59 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
SWZ_Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim.docx docx 285.2 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik _1_C_ELEWACJA WSHODNIA.pdf pdf 411.32 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_1_A_ELEWACJA PÓŁNOCNA.pdf pdf 420.7 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_1_B_ELEWACJA POŁUDNIOWA.pdf pdf 468.17 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_1_D_ELEWACJA ZACHODNIA.pdf pdf 391.46 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_1_E_Opis techn..pdf pdf 175.28 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_1_F_PLAN ZAGOSPODAROWANIA.pdf pdf 504.46 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_1_G_PRZEKRÓJ A-A, A1-A1.pdf pdf 502.84 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_1_H_PRZEKRÓJ B-B.pdf pdf 329.23 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_1_I_PRZEKRÓJ C-C.pdf pdf 291.35 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_1_J_PRZEKRÓJ E-E.pdf pdf 339.67 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_1_K_RZUT DACHU.pdf pdf 284.57 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_1_L_RZUT PARTERU.pdf pdf 659.06 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_1_Ł_RZUT PIĘTRA.pdf pdf 597.71 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_1_M_zawartość opracowania zamienny.pdf pdf 75.68 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_1_N_ZMIENIONY Opis techniczny.pdf pdf 193.2 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_1_O_ technologia do wysłania.zip zip 3921.53 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik _ 2_A_ Strona tytułowa.pdf pdf 154.95 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_ 2_F_1_Elewacja północna.pdf pdf 342.85 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_2_B_Opis.pdf pdf 233.29 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_2_C_zawartość.pdf pdf 75.84 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_2_D_Zagospodarowanie.pdf pdf 912.07 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_2_E_Elewacja fontowa-zachodnia.pdf pdf 302.17 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_2_F_2_Elewacja południowa.pdf pdf 341.27 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_2_G_Przekrój A-A,C-C.pdf pdf 438.45 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_2_H_Przekrój B-B.pdf pdf 460.9 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_2_I_Rzut dachu.pdf pdf 499.4 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_Nr_3_Wzór formularza ofertowego.docx docx 68.29 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_Nr_4_Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 61.86 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_Nr_5_Wzór oświadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postępowaniu.docx docx 66.78 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_Nr_6_Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie_zamówienia.docx docx 56.03 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_Nr_7_Wzór wykazu robót budowlanych.docx docx 57.14 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_Nr_8_Wzór wykazu osób.docx docx 56.15 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_Nr_9_ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 1491.35 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_Nr_10_Wzór oswiadczenia w zakresie grupy kapitałowej.docx docx 83.38 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Załącznik_Nr_11_Wzór oświadczenia o aktualnosci oświadczenia, o ktróym mowa w art.125.1 Pzp.docx docx 80.59 2022-06-28 21:24:00 Proceeding
Pismo Nr 1 z odpowiedziami na pytania.pdf pdf 855.26 2022-07-04 21:28:15 Public message
Pismo nr 2 odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 796.11 2022-07-07 20:36:55 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 56.72 2022-07-07 20:36:55 Public message
I.272.3.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (2).pdf pdf 927.44 2022-07-14 20:35:21 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 1074.42 2022-07-15 16:23:37 Public message

Announcements

2022-07-15 16:23 Aneta Krążała Informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

2022-07-14 20:35 Aneta Krążała Informacja z otwarcia ofert

I.272.3.2022 INFORMA [...].pdf

2022-07-14 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację inwestycji wynosi gross 18.000.000,00 zł, co stanowi wkład własny Powiatu Mińskiego w wysokości 1.800.000,00 zł gross i 16.200.000,00 zł gross dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla obydwu pw. Zadań, przy założeniu, że na poszczególne części zostanie przeznaczona kwota:


ZADANIE I
Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie
Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim

dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla tego Zadania oraz kwota 1 421,464,00 zł gross środków własnych Zamawiającego


ZADANIE II
Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla tego Zadania oraz kwota 378 536,00 zł gross środków własnych Zamawiającego

2022-07-07 20:36 Aneta Krążała Odpowiedzi na pytania _ 2
Zmiana terminu składania ofert.

Pismo nr 2 odpowiedz [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-07-04 21:28 Aneta Krążała Zapytania i odpowiedzi

Pismo Nr 1 z odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 577