Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SRZP261-0023/22 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Deadlines:
Published : 28-06-2022 12:52:00
Placing offers : 18-07-2022 09:00:00
Offers opening : 18-07-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zamawiający:

Powiat Zawierciański - Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

w imieniu i na rzecz którego działa jako Pełnomocnik Zamawiającego:

Centrum Usług Wspólnych

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

tel. 32/ 6710765

adres strony internetowej Pełnomocnika Zamawiającego: www.cuw-zawiercie.4bip.pl

adres poczty elektronicznej Pełnomocnik Zamawiającego: sekretariat@cuw-zawiercie.pl

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art.  275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129, ze zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp, pn.:

 

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Zawierciu.”

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 155.39 2022-06-28 12:52:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 527.31 2022-06-28 12:52:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 849.49 2022-06-28 12:52:00 Proceeding
informacja o zmianie treści.pdf pdf 217.37 2022-07-04 14:35:56 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.77 2022-07-04 14:35:56 Public message
ogłoszenie o zmianie 2.pdf pdf 35.77 2022-07-07 12:45:02 Public message
informacja o zmianie treści2.pdf pdf 181.64 2022-07-07 12:45:02 Public message
informacja o zmianie treści.pdf pdf 217.57 2022-07-11 14:33:58 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11_07.pdf pdf 35.78 2022-07-11 14:33:58 Public message
wyjaśnienie, zmiana treści i terminu.pdf pdf 604.89 2022-07-13 13:11:09 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_13_07.pdf pdf 35.77 2022-07-13 13:11:09 Public message
załącznik nr 2_projektowane postanowienia umowy_13_07.pdf pdf 335.68 2022-07-13 13:11:09 Public message
załącznik nr 3A_formularz ofertowy_13_07.docx docx 44.58 2022-07-13 13:11:09 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 157.89 2022-07-18 13:16:54 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 161.6 2022-07-27 14:57:09 Public message

Announcements

2022-07-27 14:57 Joanna Struzik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-18 13:16 Joanna Struzik Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-18 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 292 065,20 zł brutto.
2022-07-13 13:11 Joanna Struzik Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ oraz informacja o zmianie terminu składania ofert.

wyjaśnienie, zmiana [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

załącznik nr 2_proje [...].pdf

załącznik nr 3A_form [...].docx

2022-07-11 14:33 Joanna Struzik Informacja o zmianie treści SWZ oraz zmianie terminu składania ofert.

informacja o zmianie [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-07-07 12:45 Joanna Struzik Informacja o zmianie treści SWZ oraz zmianie terminu składania ofert.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

informacja o zmianie [...].pdf

2022-07-04 14:35 Joanna Struzik Informacja o zmianie treści SWZ oraz zmianie terminu składania ofert.

informacja o zmianie [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 559