Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZ.272.4.15.2022 Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2023 - 2026

Deadlines:
Published : 28-06-2022 11:43:00
Placing offers : 04-08-2022 11:00:00
Offers opening : 04-08-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 157.83 2022-06-28 11:43:00 Proceeding
swz z zal 1,2,3 i 5.pdf pdf 13734.11 2022-06-28 11:43:00 Proceeding
SWZ.doc doc 650 2022-06-28 11:43:00 Proceeding
zal nr 1.doc doc 71 2022-06-28 11:43:00 Proceeding
zal nr 2.doc doc 111.5 2022-06-28 11:43:00 Proceeding
zal nr 3.doc doc 98.5 2022-06-28 11:43:00 Proceeding
zal nr 5.docx docx 21.22 2022-06-28 11:43:00 Proceeding
espd-request.zip zip 78.16 2022-06-28 11:43:00 Proceeding
zap i odp do tresci SWZ.pdf pdf 824.96 2022-07-05 15:00:17 Public message
zapytania i odpowiedzi do tresci SWZ II.pdf pdf 883.59 2022-07-19 12:57:29 Public message
zapytania i odpowiedzi do tresci SWZ III.pdf pdf 823.75 2022-07-21 10:53:28 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 763.04 2022-08-04 14:56:00 Public message
zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 374.61 2022-09-21 08:15:35 Public message
ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf pdf 149.33 2022-11-08 10:25:36 Public message

Announcements

2022-11-08 10:25 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - art. 265 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogloszenie o udziele [...].pdf

2022-09-21 08:15 Zamówienia Publiczne w załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania

zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-08-04 14:56 Zamówienia Publiczne w załączeniu informacja otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-04 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4.980.000,00 zł brutto.
2022-07-21 10:53 Zamówienia Publiczne w załączeniu zapytania i odpowiedzi do treści SWZ III

zapytania i odpowied [...].pdf

2022-07-19 12:57 Zamówienia Publiczne w załączeniu zapytania i odpowiedzi do treści SWZ II

zapytania i odpowied [...].pdf

2022-07-05 15:00 Zamówienia Publiczne w załączeniu zapytania i odpowiedzi do treści SWZ

zap i odp do tresci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 895