Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/15/2022 Usługa pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła ll w Elblągu.” Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

Deadlines:
Published : 28-06-2022 11:07:00
Placing offers : 11-07-2022 09:00:00
Offers opening : 11-07-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 150.51 2022-06-28 12:48:58 Proceeding
OGŁOSZENIE_O_ZMIENIE_Z_29062022.pdf pdf 46.03 2022-06-29 13:08:29 Proceeding
OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_Z_06072022.pdf pdf 50.8 2022-07-06 08:16:20 Proceeding
SWZ_06072022.pdf pdf 1648.91 2022-07-06 08:16:33 Proceeding
Załączniki_1_10_06072022.rar rar 624.76 2022-07-06 08:16:37 Proceeding
Wyjaśnienia_29062022.pdf pdf 212.24 2022-06-29 13:13:01 Public message
Wyjaśnienia_06072022.pdf pdf 351.55 2022-07-06 08:15:26 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_15_2022.pdf pdf 50.52 2022-07-11 10:16:31 Public message
4_DEVELOPMENT_DESIGN.zip zip 1684.6 2022-07-11 10:17:55 Public message
5_INWEST_WYBRZEŻE.zip zip 1781.56 2022-07-11 10:17:55 Public message
1_GESTA_Gieda.zip zip 382.82 2022-07-11 10:17:55 Public message
2_ALFA_Marszałkowski.zip zip 861.97 2022-07-11 10:17:55 Public message
3_BUILD_INVEST.zip zip 3461.12 2022-07-11 10:17:55 Public message

Announcements

2022-07-11 10:17 Andrzej Żuk Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zgodnie z art. 74 ust.2 pkt.1 ustawy Pzp udostępnia oferty które wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

4_DEVELOPMENT_DESIGN [...].zip

5_INWEST_WYBRZEŻE.zi [...].zip

1_GESTA_Gieda.zip

2_ALFA_Marszałkowski [...].zip

3_BUILD_INVEST.zip

2022-07-11 10:16 Andrzej Żuk Informacja z otwarcia ofert ZP/15/2022

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-07-11 09:00 Buyer message Kwota gross jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 434.890,73 zł
2022-07-06 08:15 Andrzej Żuk Wyjaśnienia z dnia 06.07.2022r.

Wyjaśnienia_06072022 [...].pdf

2022-06-29 13:13 Andrzej Żuk Wyjaśnienia z dnia 29.06.2022r.

Wyjaśnienia_29062022 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 939