Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZ.272.4.11.2022 Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Deadlines:
Published : 28-06-2022 09:19:00
Placing offers : 19-07-2022 10:00:00
Offers opening : 19-07-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
swz z zal 1-4.pdf pdf 15426.77 2022-06-28 09:19:00 Proceeding
SWZ.doc doc 355 2022-06-28 09:19:00 Proceeding
zalacznik nr 1.doc doc 139 2022-06-28 09:19:00 Proceeding
zalacznik nr 2.docx docx 55.6 2022-06-28 09:19:00 Proceeding
zalacznik nr 3.doc doc 154 2022-06-28 09:19:00 Proceeding
zalacznik nr 4.docx docx 92.58 2022-06-28 09:19:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 195.05 2022-06-28 09:19:00 Proceeding
zap i odp.pdf pdf 848.44 2022-07-01 12:09:01 Public message
zapytania i odpowiedzi do treści SWZ II.pdf pdf 1183.68 2022-07-12 15:54:27 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.63 2022-07-12 15:54:27 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 783.16 2022-07-19 13:10:33 Public message
zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 292.62 2022-07-29 09:00:22 Public message
ogłoszenie o wyniku postepowania - część A, B, C i E.pdf pdf 69.44 2022-07-29 11:24:14 Public message
ogloszenie o wyniku postepowania-cz.D.pdf pdf 79.86 2022-08-12 12:23:57 Public message
ogloszemnie o wykonaniu umowy-cz.D..pdf pdf 53.65 2022-09-14 12:40:50 Public message

Announcements

2022-09-14 12:40 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenie o wykonaniu umowy w części D zamówienia - art. 448 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogloszemnie o wykona [...].pdf

2022-08-12 12:23 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania w części D zamówienia - art. 309 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogloszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-29 11:24 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania w części A, B, C i E zamówienia - art. 309 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-29 09:00 Zamówienia Publiczne w załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania

zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-07-19 13:10 Zamówienia Publiczne w załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-19 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części A zamówienia kwotę 42.225,90 zł brutto, na część B zamówienia kwotę 24.612,30 zł brutto, na część C zamówienia kwotę 44.120,35 zł brutto, na część D zamówienia kwotę 98.567,76 zł brutto, natomiast na część E zamówienia kwotę 72.991,21 zł brutto.
2022-07-12 15:54 Zamówienia Publiczne W załączeniu zapytania i odpowiedzi do treści SWZ II oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zapytania i odpowied [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-07-01 12:09 Zamówienia Publiczne w załączeniu zapytanie i odpowiedź do treści SWZ

zap i odp.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 788