Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.10.2022 Przebudowa budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w ramach zadania pn. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu"

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 28-06-2022 12:13:00
Placing offers : 20-07-2022 09:00:00
Offers opening : 20-07-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Postępowanie niniejsze obejmuje część większej inwestycji - kolejne części zostaną objęte następnym postępowaniem

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.). Postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1)       Nazwa zamówienia: Przebudowa budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w ramach zadania pn. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu".

2)       Miejsce wykonania zamówienia: ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole, działka nr 9/64, obręb Legnickie Pole gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, granice Rzeczypospolitej Polskiej.

3)       Zakres zamówienia: Adaptacja budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej na potrzeby pralni wodnej z barierą higieny wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej, budową przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz budowa przyłącza gazu z podziemnymi zbiornikami na gaz. POWIERZCHNIA ZABUDOWY OBJĘTA ZAMÓWIENIEM: 615,90m²

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert zmieniony: 20.07.2022 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08da58e3-be75-f116-4d6a-18000fed2779.pdf pdf 109.44 2022-06-28 12:13:00 Proceeding
SWZ rozdział XXVI Dokumentacja techniczna po zmianach 14.07.2022.zip zip 61234.85 2022-07-14 12:39:08 Proceeding
SWZ rozdz. XXV Załączniki po zmianie 14.07.2022.zip zip 382.73 2022-07-14 15:08:36 Proceeding
Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia 08da63e3-3eaa-a373-597b-9e000eb4291d.pdf pdf 47.8 2022-07-12 14:19:23 Public message
Ogłoszenie o przedłuż term sklad i otw ofert.pdf pdf 165.61 2022-07-12 14:19:23 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie 12.07.2022.pdf pdf 419.26 2022-07-12 14:19:23 Public message
Ogłoszenie odpowiedzi na pyt. 1-6.pdf pdf 209.04 2022-07-14 12:44:31 Public message
1. 2022-03- PR - bud 30 - branża budowlana - PRZEDMIAR.pdf pdf 185.57 2022-07-14 12:44:31 Public message
Ogłoszenie odpowiedzi na pyt. 7.pdf pdf 169.66 2022-07-14 15:34:55 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie 14.07.2022.pdf pdf 420.04 2022-07-14 15:34:55 Public message
Ogłoszenie o ZMIANIE 2 ogłoszenia 08da6628-88ab-f545-c280-e9000fe0cb5e.pdf pdf 39.35 2022-07-15 08:17:55 Public message
INFORMACJA o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 165.61 2022-07-21 14:05:49 Public message

Announcements

2022-07-21 14:05 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, publikujemy informację o unieważnieniu postępowania.

INFORMACJA o unieważ [...].pdf

2022-07-20 12:19 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), informuje się, że w niniejszym postępowaniu złożono jedną następującą ofertę:

1) Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Naglak, Osiek ul. Makowa 6, 59-300 Lubin
cena: 7.950.071,73 zł.
2022-07-20 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie realizacji zamówienia wynosi 5.609.173 zł brutto.
2022-07-15 08:17 Jolanta Korfanty W związku z poniższą zmianą polegającą na wycofaniu załącznika nr 1a do SWZ załączamy Ogłoszenie o zmianie 2 ogłoszenia.

Ogłoszenie o ZMIANIE [...].pdf

2022-07-14 15:34 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie nr 7. Odpowiedź modyfikuje treść SWZ - usuwa się załącznik nr 1a do SWZ. Zmieniona SWZ rozdz. I-XXIV opublikowana jest w załączniku do niniejszego komunikatu. Zmieniony rozdział XXV Załączniki został zaktualizowany.

Ogłoszenie odpowiedz [...].pdf

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

2022-07-14 12:44 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na 6 pytań. Odpowiedzi modyfikują treść SWZ. Załączamy również zmieniony przedmiar. Zaktualizowany rozdział XXVI SWZ został zamieszczony na niniejszej stronie prowadzonego postępowania.

Ogłoszenie odpowiedz [...].pdf

1. 2022-03- PR - bud [...].pdf

2022-07-12 14:19 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, informujemy o zmianie terminu składania ofert, otwarcia ofert i związania ofertą. Szczegóły w ogłoszeniach załączonych do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o ZMIANIE [...].pdf

Ogłoszenie o przedłu [...].pdf

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 755