Proceeding: FAZ.2800.40.2022-ZWR Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy biologicznych naturalnych rusztowań do chirurgii piersi dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii przez okres 24 miesięcy od zawarcia umowy

Deadlines:
Published : 27-06-2022 17:42:00
Placing offers: 08-07-2022 00:00:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 304 ustawy PZP.

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf pdf 48.94 2022-06-27 17:42:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 266