Proceeding: BZP.271.11.2022 Budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku

Małgorzata Filipek-Orwat
Gmina Mosina Department: BZP
Deadlines:
Published : 27-06-2022 14:10:00
Placing offers: 14-07-2022 13:00:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 304 ustawy PZP.

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 763