Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZOZ-ZP/5D/2022 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu BIOCHEMII wraz z dzierżawą analizatora dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Deadlines:
Published : 24-06-2022 10:48:00
Placing offers : 06-07-2022 10:00:00
Offers opening : 06-07-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał_nr_4_umowa_powierzenia.docx docx 26.84 2022-06-24 10:48:00 Proceeding
Zał_nr_3_oświadczenia_w _sprawie_wykluczenia.doc doc 66.5 2022-06-24 10:48:00 Proceeding
Zał_nr_2_wzór_umowyDOSTAW.pdf pdf 935.53 2022-06-24 10:48:00 Proceeding
Zał_nr_1C_Parametry oceniane.xls xls 35 2022-06-24 10:48:00 Proceeding
Zał_nr_1B_Parametry i warunki graniczne.xls xls 41 2022-06-24 10:48:00 Proceeding
Zał_nr_1A_ark_asortymntowo_cenowy.xls xls 44 2022-06-24 10:48:00 Proceeding
Zał_nr_1_Formularz_oferty.doc doc 97 2022-06-24 10:48:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 10067.4 2022-06-24 10:48:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 77.94 2022-06-24 10:48:00 Proceeding
Zał_nr_2a_wzór_umowyDZIERŻAWY.pdf pdf 1022.89 2022-06-30 12:33:54 Public message
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 724.29 2022-07-01 10:11:27 Public message
Zał_nr_2a_wzór_umowyDZIERŻAWY_PO_ZMIANACH.pdf pdf 1024.79 2022-07-01 10:11:27 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 933.97 2022-07-01 13:01:38 Public message
Zał_nr_2_wzór_umowyDOSTAW_PO_ZMIANACHdoc.pdf pdf 935.36 2022-07-01 13:01:38 Public message
Zał_nr_4_umowa_powierzenia_PO_ZMIANACHdocx.pdf pdf 644.35 2022-07-01 13:01:38 Public message
Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamówienia.pdf pdf 269.14 2022-07-06 10:17:56 Public message
Informacja z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 286.82 2022-07-06 11:48:09 Public message
Informacja z WYBORU ofert.pdf pdf 885.03 2022-07-29 12:30:46 Public message

Announcements

2022-07-29 12:30 Elżbieta Sokołowska Informacja z WYBORU OFERT

Informacja z WYBORU [...].pdf

2022-07-06 11:48 Elżbieta Sokołowska Informacja z OTWARCIA OFERT

Informacja z OTWARCI [...].pdf

2022-07-06 10:17 Elżbieta Sokołowska Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Kwota_przeznaczona_n [...].pdf

2022-07-05 10:47 Elżbieta Sokołowska Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło po terminie wyznaczonym na zadawanie pytań do niniejszego postępowania:
PYTANIE dot. załącznika nr 1B - czy zamawiający dopuści w pkt.32 zał. nr 1B analizator back up do oznaczania glukozy zapewniający wykonywanie badań glukozy z liniowością do 600 mg/dl?
ODPOWIEDŹ; TAK - zamawiający dopuści.

Elżbieta Kaczmarczyk-Sokołowska
SPZOZ w Kępnie
2022-07-01 13:01 Elżbieta Sokołowska Odpowiedzi na pytania 2 oraz umowa dostaw PO ZMIANACH; Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych PO ZMIANACH

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zał_nr_2_wzór_umowyD [...].pdf

Zał_nr_4_umowa_powie [...].pdf

2022-07-01 10:11 Elżbieta Sokołowska Odpowiedzi na pytania 1 wraz ze zmienionym załącznikiem nr 2a do SWZ - umowa dzierżawy.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zał_nr_2a_wzór_umowy [...].pdf

2022-06-30 12:33 Elżbieta Sokołowska Zamawiający dołącza załącznik nr 2a do SWZ - wzór umowy DZIERŻAWY

Zał_nr_2a_wzór_umowy [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 309