Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/14/2022 - Dostawa fabrycznie nowego sprzętu budowlanego

Deadlines:
Published : 24-06-2022 09:33:00
Placing offers : 26-07-2022 10:00:00
Offers opening : 26-07-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_14_2022_ogł. + SWZ.zip zip 1280.5 2022-06-24 09:33:00 Proceeding
ZP_14_2022_Wyjaśnienia do SWZ.zip zip 265.89 2022-07-06 14:03:12 Public message
ZP_14_2022_wyjaśnienia do SWZ nr 2.zip zip 330.8 2022-07-14 11:50:04 Public message
ZP_14_2022_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 178.81 2022-07-26 11:43:48 Public message
ZP_14_2022_wynik postępowania.pdf pdf 81.19 2022-08-12 13:09:32 Public message
ZP_14_2022_Informacja_kwoty.pdf pdf 135.54 2022-07-26 10:00:00 Public message

Announcements

2022-08-12 13:09 Magdalena Mincberg W załączeniu wynik postępowania.

ZP_14_2022_wynik pos [...].pdf

2022-07-26 11:43 Magdalena Mincberg W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

ZP_14_2022_Informacj [...].pdf

2022-07-26 10:00 Buyer message W załączeniu informacja o kwotach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ZP_14_2022_Informacj [...].pdf

2022-07-14 11:50 Krzysztof Pałaszewski W załączeniu wyjaśnienia nr 2 do SWZ wraz ze zmodyfikowanymi załącznikami do SWZ.

ZP_14_2022_wyjaśnien [...].zip

2022-07-06 14:03 Magdalena Mincberg W załączeniu wyjaśnienia do SWZ wraz ze zmodyfikowanymi załącznikami do SWZ.

ZP_14_2022_Wyjaśnien [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 856