Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP 11/2022 Dostawa nabiału II postępowanie

Deadlines:
Published : 23-06-2022 19:28:00
Placing offers : 01-07-2022 12:00:00
Offers opening : 01-07-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 08da5442-0bb7-af65-0dea-56000e359a97.pdf pdf 91 2022-06-23 19:28:00 Proceeding
SWZ TP 11-2022 dostawa nabiału II postępowanie.pdf pdf 461.7 2022-06-23 19:28:00 Proceeding
zał.nr 1A do TP 11-2022 formularz asortymentowo-cenowy.xlsb xlsb 14.15 2022-06-23 19:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ nr TP 11-2022 oświadczenie wykonawcy.docx docx 164.67 2022-06-23 19:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ TP 11-2022 RODO.docx docx 26.07 2022-06-23 19:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ TP 11-2022 - Projekt umowy.docx docx 48.43 2022-06-23 19:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ TP 11-2022 formularz ofertowy.docx docx 37.61 2022-06-23 19:28:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert dostawa nabiału II postępowanie.docx docx 39.85 2022-07-01 13:01:26 Public message
Informacja o wyborze oferty TP 11-2022.rtf rtf 106.83 2022-07-18 14:15:37 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 08da7611-96aa-f40b-d580-06000ec46517.pdf pdf 60.9 2022-08-05 14:09:37 Public message

Announcements

2022-08-05 14:09 Alina Mientus Informacja o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-18 14:15 Alina Mientus Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].rtf

2022-07-01 13:01 Alina Mientus informacja o złożonych ofertach

Informacja z otwarci [...].docx

2022-07-01 12:00 Buyer message 259601,70

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 273