Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG.271.21.2022 Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, serwera, urządzeń sieciowych i oprogramowania w ramach realizacji konkursów grantowych „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 23-06-2022 15:15:00
Placing offers : 01-07-2022 10:00:00
Offers opening : 01-07-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 184.03 2022-06-23 15:15:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.BES.pdf pdf 738.18 2022-06-23 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 - Formularz_ofertowy część I.doc doc 203.5 2022-06-23 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 - Formularz ofertowy część II.doc doc 365.5 2022-06-23 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1.3 - Formularz ofertowy część III.doc doc 107 2022-06-23 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1.4 - Formularz oferty część IV.doc doc 370.5 2022-06-23 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu i niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 41.5 2022-06-23 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Oświadczenie Podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 37.5 2022-06-23 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji.doc doc 30 2022-06-23 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - Oświadczenie Podwykonawcy o aktualności informacji.doc doc 30 2022-06-23 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.doc doc 91.5 2022-06-23 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitalowej.doc doc 40 2022-06-23 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie.doc doc 34.5 2022-06-23 15:15:00 Proceeding
Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami.BES.pdf pdf 581.79 2022-06-28 15:41:58 Public message
zalacznik_nr_4_projekt_umowy po modyfikacji.doc doc 89 2022-06-28 15:41:58 Public message
Pytania nr 2 wraz z odpowiedziami.BES.pdf pdf 382.57 2022-06-29 13:06:53 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (1).BES.pdf pdf 311.68 2022-07-01 09:56:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 313.45 2022-07-01 11:55:38 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II.pdf pdf 288.84 2022-07-08 11:53:35 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III.pdf pdf 292.81 2022-07-08 11:54:23 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- IV część.pdf pdf 286.08 2022-07-12 12:03:09 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- część I.pdf pdf 293.19 2022-07-13 10:36:59 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 131.1 2022-08-02 09:50:18 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - część IV.pdf pdf 61.41 2022-08-12 12:30:58 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - część III.pdf pdf 58.77 2022-08-12 12:30:58 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - część II.pdf pdf 56.81 2022-08-12 12:30:58 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - część I.pdf pdf 53.71 2022-08-12 12:30:58 Public message

Announcements

2022-08-12 12:30 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-08-02 09:50 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-13 10:36 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-12 12:03 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- część IV

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-08 11:54 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-08 11:53 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-01 11:55 Katarzyna Sztukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-01 09:56 Katarzyna Sztukowska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-06-29 13:06 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 2 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 2 wraz z [...].pdf

2022-06-28 15:41 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 1 wraz z [...].pdf

zalacznik_nr_4_proje [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 561