Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ORG.271.6.2022 Z-6/22 „Zakup i dostawa kruszywa drogowego łamanego z przeznaczeniem na przebudowę dróg o numerach: 492651P, 492646P, 492565P, 492559P, 492527P, 492570P, 492573P, 492656P, 492715P, 492716P, 492719P, 492547P ”

Piotr Drapiński
Gmina Babiak
Deadlines:
Published : 23-06-2022 15:14:00
Placing offers : 01-07-2022 10:00:00
Offers opening : 01-07-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.89 2022-06-23 15:14:00 Criterion
SWZ.pdf pdf 1442.12 2022-06-23 15:14:00 Criterion
Załącznik do umowy.docx docx 12.2 2022-06-23 15:14:00 Criterion
Załącznik nr 1_osw. art. 125.docx docx 22.6 2022-06-23 15:14:00 Criterion
Załącznik nr 2_osw. art. 7.docx docx 13.56 2022-06-23 15:14:00 Criterion
Załącznik nr 3 formularz ofertowy.docx docx 25.33 2022-06-23 15:14:00 Criterion
Załącznik nr 4 wykaz_dostaw_robót.doc doc 108 2022-06-23 15:14:00 Criterion
Załącznik nr 5_grupa kapitalowa.doc doc 37.5 2022-06-23 15:14:00 Criterion
Załącznik nr 6 umowa projekt.doc doc 54 2022-06-23 15:14:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 991.66 2022-07-01 11:44:53 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_S.pdf pdf 1022.71 2022-07-19 09:28:49 Public message

Announcements

2022-07-19 09:28 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-01 11:44 Piotr Drapiński Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-01 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 160 088,61zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

SWZ.pdf

Załącznik do umowy.d [...].docx

Załącznik nr 1_osw. [...].docx

Załącznik nr 2_osw. [...].docx

Załącznik nr 3 formu [...].docx

Załącznik nr 4 wykaz [...].doc

Załącznik nr 5_grupa [...].doc

Załącznik nr 6 umowa [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 391