Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00222243/01 Remont ul. Ceglanej i ul. Kasztanowej w miejscowości Bierutów (postępowanie nr: IR.2710.14.2022.JP)

Joanna Płóciennik IR
Urząd Miejski w Bierutowie
Deadlines:
Published : 23-06-2022 22:36:00
Placing offers : 08-07-2022 08:00:00
Offers opening : 08-07-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja projektowa.zip zip 14313.11 2022-06-23 22:36:00 Proceeding
przedmiar - Remont ul. Ceglanej i Kasztanowej w Bierutowie.pdf pdf 80.71 2022-06-23 22:36:00 Proceeding
SWZ remont ul. Ceglanej i ul. Kasztanowej.docx docx 644.97 2022-06-23 22:36:00 Proceeding
SWZ remont ul. Ceglanej i ul. Kasztanowej.pdf pdf 1122.26 2022-06-23 22:36:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.36 2022-06-23 22:36:00 Proceeding
unieważnienie postępowania platforma.pdf pdf 209.43 2022-07-08 12:51:30 Public message

Announcements

2022-07-08 12:51 Joanna Płóciennik IR Witam!
W załączaniu przekazuję zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Pozdrawiam serdecznie
Joanna Płóciennik

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-07-08 08:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 470.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 428