Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ds/8/zp/2022 Dostawy mięsa, przetworów mięsnych oraz komnserw mięsnych do Zakładu Karnego we Wronkach

Justyna Choły-Odrobna
Zakład Karny we Wronkach
Deadlines:
Published : 23-06-2022 12:12:00
Placing offers : 08-08-2022 08:00:00
Offers opening : 08-08-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy Pzp.

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
swz_8_mieso.pdf pdf 5915.43 2022-06-23 12:12:00 Proceeding
formularz_1_wołowina.doc doc 296.5 2022-06-23 12:12:00 Proceeding
formularz_2_konserwy.doc doc 179 2022-06-23 12:12:00 Proceeding
formularz_3_wieprzowina.doc doc 195 2022-06-23 12:12:00 Proceeding
formularz_4_drób.doc doc 186.5 2022-06-23 12:12:00 Proceeding
Protokół otwarcia.doc doc 39.5 2022-08-08 09:42:31 Public message

Announcements

2022-08-08 09:42 Justyna Choły-Odrobna W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Protokół otwarcia.do [...].doc

2022-08-08 08:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
część I: 420839,65 zł;
część II: 208160,30 zł;
część III: 390447,39 zł;
część IV: 820154,70 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 908