Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PP/78/2022 Wymiana szyb i malowanie elewacji budynku głównego ciepłowni, ul. Garbary 4a w Solcu Kujawskim, PP/78/2022

Deadlines:
Published : 22-06-2022 13:49:00
Placing offers : 08-07-2022 13:00:00
Offers opening : 11-07-2022 10:00:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

KPEC Sp. z o.o. zaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania:

Wymiana szyb i malowanie elewacji budynku głównego ciepłowni, ul. Garbary 4a w Solcu Kujawskim.


Szczegółowy opis przedmiotu oraz pozostałe dokumenty przetargowe znajdują się w Załącznikach do postępowania.


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 05.07.2022 r. do godz. 13:00.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

Wymiana szyb i malowanie elewacji budynku głównego ciepłowni, ul. Garbary 4a w Solcu Kujawskim.


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty".


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 353.65 2022-06-22 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Oświadczenie.doc doc 31 2022-06-22 13:49:10 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 51 2022-06-22 13:49:10 Proceeding
Załącznik nr 2 do Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia.docx docx 19.1 2022-06-22 13:49:10 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 195.92 2022-06-22 13:49:10 Proceeding
Załącznik nr 3 do Formularza oferty - Wykaz osób.docx docx 19.47 2022-06-22 13:49:10 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku wpisu na listę.docx docx 20.03 2022-06-22 13:49:10 Proceeding
Załączniki do umowy.zip zip 589.98 2022-06-22 13:49:10 Proceeding
2022-06-23 pytania i odpowiedzi.pdf pdf 142.92 2022-06-23 14:25:28 Public message
2022-07-01 pytania i odpowiedzi.pdf pdf 280.9 2022-07-01 11:52:59 Public message
2022-07-01 pytania i odpowiedzi cz.2.pdf pdf 125.43 2022-07-01 13:50:27 Public message
2022-07-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 127.67 2022-07-22 10:31:11 Public message

Announcements

2022-07-22 10:31 Izabela Smejlis Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku:

2022-07-22 Zawiadomi [...].pdf

2022-07-01 13:50 Magdalena Urban 2022-07-01 pytania i odpowiedzi cz.2

2022-07-01 pytania i [...].pdf

2022-07-01 11:52 Magdalena Urban 2022-07-01 pytania i odpowiedzi

2022-07-01 pytania i [...].pdf

2022-06-23 14:25 Magdalena Urban 2022-06-23 pytania i odpowiedzi

2022-06-23 pytania i [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wymiana szyb i malowanie elewacji budynku głównego ciepłowni, ul. Garbary 4a w Solcu Kujawskim Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Uprawnienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia - Załącznika nr 1 do Formularza oferty Attachment required (0)
3 Wiedza i doświadczenie - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 2 do Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia (wraz z poświadczeniami dla podmiotów innych niż Zamawiający) Attachment required (0)
4 Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia - Załącznika nr 1 do Formularza oferty i Załącznika nr 3 do Formularza oferty - Wykaz osób Attachment required (0)
5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca winien załączyć polisę OC wraz z dowodem jej opłacenia Attachment required (0)
6 Aktualny odpis z właściwego rejestru - Wykonawca winien załączyć Aktualny odpis z właściwego rejestru Attachment required (0)
7 Brak podstawy wykluczenia - ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia o braku wpisu na listę - Załącznika nr 3 do SWZ Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 384