Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZPZ-359-TP/58-2022 Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości,w tym worków na odpady, postępowanie nr DZPZ-359-TP/58-2022

Deadlines:
Published : 22-06-2022 11:56:00
Placing offers : 06-07-2022 10:00:00
Offers opening : 06-07-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP ogł o zam TP 58.pdf pdf 208.15 2022-06-22 11:56:00 Proceeding
TP 58 środki czystości pdf.zip zip 912.47 2022-06-22 11:56:00 Proceeding
BZP ogł o zam sprost TP 58.pdf pdf 36.85 2022-06-28 11:30:31 Public message
wyj mod 1 TP 58.pdf pdf 222.64 2022-06-28 11:30:31 Public message
BZP ogł o zam sprost 2 TP 58.pdf pdf 36.95 2022-07-01 13:49:24 Public message
wyj mod 2 TP 58.pdf pdf 208.88 2022-07-01 13:49:24 Public message
z1.1 Formularz cenowy pakiet 6 TP 58.pdf pdf 24.25 2022-07-01 13:49:24 Public message
z1.1 Formularz cenowy pakiet 6 TP 58.xls xls 39 2022-07-01 13:49:24 Public message
Informacja z otw ofert TP 58.pdf pdf 26.71 2022-07-07 14:19:17 Public message
pismo wynik na str TP 58.pdf pdf 152.03 2022-07-28 13:17:39 Public message
z1 pismo inf o wyb ofert TP 58.pdf pdf 35.34 2022-07-28 13:17:39 Public message
z2 pismo o wyniku TP 58.pdf pdf 34.94 2022-07-28 13:17:39 Public message
z3 wynik uniewaz TP 58.pdf pdf 32.11 2022-07-28 13:17:39 Public message
inf o wart szac i kw przezn na sf zam TP 58.pdf pdf 33.7 2022-07-06 10:00:00 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
CEIDG.pdf pdf 578.54
z1 Formularz oferty TP 58.pdf pdf 190.47
z1.1 Formularz cenowy TP 58.pdf pdf 106.94
z3 oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania.pdf pdf 156.18
z4 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.pdf pdf 196.62
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Formularz cenowy_pakiet 7_fartuch-sig.pdf pdf 122.88
Formularz oferty_Cenpol-sig.pdf pdf 262
Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z post©powania-sig.pdf pdf 205.78
Referencje_GCZD-sig.pdf pdf 369.16
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
CEIDG.pdf pdf 65.13
Formularz Cenowy.pdf pdf 102.51
Formularz Ofertowy.pdf pdf 266.21
Oświadczenie GK zał nr 4.pdf pdf 206.2
oświadczenie zał nr 3.pdf pdf 184.41
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA-sig.pdf pdf 3492.64
pełnomocnitwo MR do podpisu elektr 05.2022-sig.pdf pdf 267.13
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
1 04072022 Rybnik Woj Szp Specj nr 3 oferta Henry Kruse DZPZ_359_TP_58_2022 PO ZMIANACH.pdf pdf 338.1
2 Pełnomocnictwo Ania Zajączkowska PODPISANE.pdf pdf 202.97
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Formularz cenowy 1.1-sig.pdf pdf 496.09
Formularz ofertowy -sig.pdf pdf 641.42
Oświadczenie zał. nr 3 -sig.pdf pdf 448.76
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
formularz oferty wypełniony-33_signed.pdf pdf 198.39
formularz cenowy wypełniony-2_signed.pdf pdf 113.75
oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania - wypełnione_signed.pdf pdf 166.07
KRS LU odpis-aktualny-0000777178-lu industrials spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2.pdf pdf 61.32
FŁ pełnomocnictwo(przetargi)_ogólne_nowe.pdf pdf 116.28

Announcements

2022-07-28 13:17 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW

pismo wynik na str T [...].pdf

z1 pismo inf o wyb o [...].pdf

z2 pismo o wyniku TP [...].pdf

z3 wynik uniewaz TP [...].pdf

2022-07-08 08:46 Zamówienia Publiczne
W odpowiedzi na wniosek jednego z wykonawców zamawiający - zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych - udostępnia oferty wraz z załącznikami.
2022-07-07 14:19 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otw ofe [...].pdf

2022-07-06 10:00 Buyer message Informacja o wartości szacunkowej w zakresie poszczególnych pakietów oraz kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w załączeniu.

inf o wart szac i kw [...].pdf

2022-07-01 13:49 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie - modyfikacja 2 wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia 2 w BZP.

BZP ogł o zam sprost [...].pdf

wyj mod 2 TP 58.pdf

z1.1 Formularz cenow [...].pdf

z1.1 Formularz cenow [...].xls

2022-06-28 11:30 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie - modyfikacja 1 wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia w BZP

BZP ogł o zam sprost [...].pdf

wyj mod 1 TP 58.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 578