Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: K-GT-43-232-5/2022 „ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA DS."

Deadlines:
Published : 22-06-2022 10:46:00
Placing offers : 06-07-2022 09:00:00
Offers opening : 06-07-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 1105.2 2022-06-22 10:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 776.43 2022-06-22 10:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Formluarz ofertowy.xlsx xlsx 14.47 2022-06-22 10:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spelnie udział....docx docx 19.42 2022-06-22 10:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 _Oświadczenie dot. grupy kapitałowej z komentarzem .docx docx 21.17 2022-06-22 10:46:00 Proceeding
Załącznik nr 4_ Ośw. o zobowiązaniu podmiotu.docx docx 18.19 2022-06-22 10:46:00 Proceeding
Załącznik nr 5_Wzór umowy.pdf pdf 835.39 2022-06-22 10:46:00 Proceeding
Załącznik nr 6_OPZ.docx docx 1339.34 2022-06-22 10:46:00 Proceeding
Załącznik nr 7_Wykaz usług.docx docx 15.32 2022-06-22 10:46:00 Proceeding
Załącznik nr 8_DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 8332014.docx docx 22.4 2022-06-22 10:46:00 Proceeding
załącznik nr 9_Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby .docx docx 19.86 2022-06-22 10:46:00 Proceeding
Wyjaśnienia do SWZ z dn. 01.07.2022.pdf pdf 424.25 2022-07-01 11:07:10 Public message
Wyjaśnienia do SWZ z dn. 01.07.2022 cd.pdf pdf 686.09 2022-07-01 13:35:32 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 438.43 2022-07-06 07:38:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 186.08 2022-07-06 10:32:25 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 394.59 2022-07-20 09:14:03 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 373.88 2022-08-11 10:07:16 Public message

Announcements

2022-08-11 10:07 Marika Neimann Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-20 09:14 Marika Neimann Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-07-06 10:32 Marika Neimann Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-06 07:38 Marika Neimann Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-07-01 13:35 Marika Neimann Wyjaśnienia do SWZ z dn. 01.07.2022 cd.

Wyjaśnienia do SWZ z [...].pdf

2022-07-01 11:07 Marika Neimann Wyjaśnienia do SWZ z dn. 01.07.2022 r.

Wyjaśnienia do SWZ z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 880