Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.1.7.2022 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w ramach realizacji projektu „Tu mieszkam, tu żyję” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Sebastian Rudziński
Gmina Nowosolna
Deadlines:
Published : 21-06-2022 21:23:00
Placing offers : 08-07-2022 08:30:00
Offers opening : 08-07-2022 08:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2022.BZP 00217449.01 z dnia 2022-06-21.pdf pdf 92.73 2022-06-21 21:23:00 Proceeding
PFU-zał. nr 7 do SWZ.pdf pdf 48105.47 2022-06-21 21:23:00 Proceeding
SWZ-Polski Ład - Tu żyję Tu mieszkam.doc doc 828 2022-06-21 21:23:01 Proceeding
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 38.9 2022-07-11 15:23:06 Public message

Announcements

2022-07-11 15:23 Sebastian Rudziński W załączeniu Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania.
Z poważaniem
Sebastian Rudziński
UG Nowosolna

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-07-07 09:04 Sebastian Rudziński Zamawiający informuje,że wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia wynosi 6.110.000 zł. brutto.
Z poważaniem
Sebastian Rudziński
UG Nowosolna

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 505