Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-537/MW/22 Naprawa kotła centralnego ogrzewania zamontowanego w kompleksie „Szczęśliwice” przy ul. Wlochowskiej 25/33 w Warszawie.

Zbigniew Łapiński
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 21-06-2022 16:02:00
Placing offers : 23-06-2022 14:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Naprawa kotła centralnego ogrzewania zamontowanego w kompleksie „Szczęśliwice” przy
ul. Wlochowskiej 25/33 w Warszawie.                  

Po podpisaniu dwustronicowego "Formularza ofertowego" stanowiącego załącznik do ogłoszenia oraz oświadczenia stanowiącego załącznik do ogłoszenia, przez uprawnioną osobę, ich skan należy załączyć na stronie platformy.

Kryterium wyboru oferty: 100 % cena brutto usługi.

Osobą do kontaktu z ramienia WAG KSP jest: Pan Zbigniew Łapiński, tel. 47 72 364 12.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IMAGE.pdf pdf 6670.83 2022-06-21 16:02:00 Proceeding
IMAGE.pdf pdf 6670.83 2022-06-21 16:02:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Naprawa kotła centralnego ogrzewania zamontowanego w kompleksie „Szczęśliwice” przy ul. Wlochowskiej 25/33 w Warszawie. -

IMAGE.pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem. (0)
3 Termin realizacji - 30 dni od dnia podpisania umowy (0)
Unlock the form

The number of page views: 143